Dopyt trhu práce v mnohých odboroch výrazne prevyšuje ponuku absolventov

Problematické uplatnenie absolventov vysokých škôl je niečo, na čo sa v poslednej dobe upozorňuje čoraz viac. Prienik medzi dopytom trhu práce a tým, čo reálne produkujú vysoké školy, nie je úplne dokonalý. Problém však nie je iba v tom, že trh práce si žiada absolventov z iných odborov, než akých školský systém produkuje.

Absolventi vysokoškolských odborov sa vo vysokej miere uplatňujú aj mimo svojho vyštudovaného odboru.

Aký študijný odbor si vybrať? Aké zamestnanie má perspektívu do budúcnosti? Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prednedávnom spustilo webový portál, ktorého úlohou je detailne informovať o situácii na pracovnom trhu.

Absolventom tak majú informácie pomáhať pri výbere strednej či vysokej školy a zefektívniť tak fungovanie medzi vzdelávacím systémom a pracovným trhom.

Mnoho absolventov má problém nájsť si prácu vo svojom odbore. (ilustračná fotografia: pixabay.com)

Aktuálne trendy práce

Portál trendyprace.sk je komunikačným prostriedkom, ktorý informuje o trendoch na trhu práce. Práve trh práce by mal totiž ovplyvňovať rozhodovanie budúcich stredoškolákov a potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium.

Webový portál prehľadne informuje návštevníkov o tom, ktoré odbory majú najlepšie uplatnenie, najvyššie mzdy a takisto sú do budúcna najviac perspektívne. Vďaka týmto informáciám sa má predísť tomu, že absolventi budú mať po ukončení štúdia problém uplatniť sa na trhu práce

Na komplikácie s uplatnením absolventov vysokých škôl totiž upozorňujú i pracovné portály. „Realitou totiž je, že každoročne tisíce mladých ľudí získajú vysokoškolský titul, ktorý im ale pri hľadaní práce nie je nápomocný,“ uviedla pre Občas nečas produktová špecialistka portálu Kariera.sk Eva Sulovcová. Zdôraznila aj to, že výber odboru na vysokej škole je veľmi dôležitý.

„V niektorých prípadoch môže byť diplom dokonca kontraproduktívny. Nezriedka sa stáva, že zamestnávateľ uprednostní uchádzača bez vysokoškolského vzdelania, avšak s dostatočnou praxou. Je preto dôležité dobre si zvážiť odbor, ktorý bude mladý človek študovať,“ doplnila Sulovcová.

Niekedy môže uprednostniť zamestnávateľ skôr človeka bez titulu. (ilustračná fotografia: unsplash.com)

Uplatnenie absolventov vysokých škôl

Uplatniť sa v zamestnaní, ku ktorému vás štúdium na strednej či vysokej škole predurčuje, je optimálnym stavom. Práve tu vzniká veľký nepomer medzi tým, akých študentov vysoké školy produkujú a tým, kde sa absolvent reálne uplatní.

Podľa štatistík Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR až 54 percent z celkového počtu absolventov vysokej školy nachádza uplatnenie mimo svojho odboru. V prípade stredných škôl je to až 64 percent.

Približne 40 percent vysokoškolákov tak po získaní diplomu reálne vykonáva zamestnanie, ku ktorému ich predurčilo štúdium. Štatistiky pochádzajú z roku 2017.

Problematické sú predovšetkým odbory, ktoré majú permanentne veľa záujemcov a produkujú množstvo absolventov, pre ktorých na trhu práce reálne nie je uplatnenie.

„Medzi odbory, ktoré nemajú núdzu o uchádzačov, no tí majú následne problém s uplatniteľnosťou, patria najmä tie s humanitným zameraním, ako napríklad sociálna práca, filozofia, politológia a podobne,“ konštatovala Eva Sulovcová, ktorá vychádza aj zo štatistík pracovného portálu Kariera.sk.

Až 40 percent ľudí s titulom robí prácu, na ktorú ho nepotrebujú. (ilustračná fotografia: unsplash.com)

Odbory s najlepším uplatnením

Podľa aktuálnych prognóz bude Slovenská republika v horizonte rokov 2018 – 2023 potrebovať až 407 tisíc zamestnancov v podnikoch. V rokoch 2016 až 2017 rástol počet zamestnancov o viac ako 50 tisíc za rok.

Pri voľbe vysokoškolských odborov nájdete najlepšie uplatnenie v softvérovom inžinierstve, informačných systémoch, kybernetike, informatike a počítačovom inžinierstve. Perspektívne sú i odbory ako aplikovaná informatika a všeobecné lekárstvo.

Vieme, že súčasným trendom, ktorý pretrvá aj v budúcnosti, je oblasť IT a technické odbory všeobecne. Zlou voľbou však určite nebude ani štúdium medicíny alebo veterinárstva,“ potvrdila prognózy Eva Sulovcová. Paradoxom však je, že práve v týchto oblastiach sa zamestnávateľom hľadajú pracovní kandidáti veľmi ťažko.

Zároveň však treba poukázať na to, že dôležitú úlohu budú v rokoch 2018 až 2023 zohrávať na trhu práce i absolventi stredných škôl. Tí nájdu najlepšie uplatnenie v odboroch ako mechanik nastavovač, strojárstvo – hydraulické systémy, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a v neposlednom rade i v odbore diplomovaná všeobecná sestra.

Prečítajte si aj: Estónsky príbeh ukazuje, kde mohlo byť Slovensko

Nezamestnanosť absolventov

Ponuka vysokoškolských odborov na Slovensku je naozaj bohatá. V niektorých prípadoch to môže byť aj na škodu. Podľa produktovej špecialistky Evy Sulovcovej sme sa dostali do fázy, kedy máme na trhu akademicky študovaných odborníkov z oblastí, ktoré výrazne prevažujú, a potom absolventov, ktorých je žalostne málo.

„Všímame si, že niekedy si mladí ľudia vyberajú ľahšiu formu štúdia. Teda odbor, ktorý je akousi garanciou ľahko získateľného titulu. Dnes však už neplatí, že každý vysokoškolský titul je garanciou získania dobrého zamestnania“ konštatovala Sulovcová.

V januári 2018 dosiahla nezamestnanosť vysokoškolských absolventov bez praxe úroveň siedmich percent. Stále trvá výrazný trend, že vysokoškolsky vzdelaný absolvent bez praxe si uplatnenie nájde skôr ako absolvent so stredoškolským vzdelaním bez praxe.

Ideálne preto je, aby mal študent už popri štúdiu snahu realizovať sa a nadobúdať skúsenosti v praxi, prostredníctvom práce, stáží či rôznych školení a kurzov. Takéto formy vzdelávanie môžu taktiež jedného absolventa odlíšiť od zvyšku. To na trhu práce zohráva taktiež dôležitú rolu.

Titulná fotografia: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: