Väčšina študentov na zápis fyzicky nepôjde. K zmene pristúpila aj filozofická fakulta

Aj najväčšia fakulta – filozofická – sa tento rok rozhodla pristúpiť k elektronickým zápisom. Na väčšine fakúlt budú mať povinnosť prísť osobne iba prváci.

Zápisy študentov vyšších ročníkov fungujú elektronickou formou už dlhodobo na fakulte prírodných vied. Študijné oddelenie však ponúka možnosť hromadného potvrdzovania tlačív v období zápisov aj pre nich. Pre prvákov, ako na bakalárskom, tak aj magisterskom stupni, zriaďujú zápis prezenčnou formou.

Zápis prvákov bakalárskeho štúdia: 17. september o 9:00 v Aule UKF na Triede Andreja Hlinku
Termín platí pre študentov učiteľského aj neučiteľského štúdia.

Zápis prvákov magisterského štúdia: 10. september v Aule UKF – neučiteľské programy od 8:00 a učiteľské od 10:00

Zápis prvákov doktorandského štúdia: 3. september o 9:00 v prednáškovej miestnosti P-2 na Triede Andreja Hlinku

Potvrdzovanie tlačív študentom vyšších ročníkov

Bakalárske štúdium: 8. september v Aule UKF – druhý ročník od 8:00 a tretí ročník od 10:00
Magisterské štúdium: 9. september od 8:00 v Aule UKF
Externisti nemajú špeciálny dátum, môžu chodiť podľa úradných hodín študijného oddelenia.
Doktorandské štúdium: 3. september o 11:00 v prednáškovej miestnosti P-2

Kompletné informácie nájdete tu.

Aj na pedagogickej fakulte si študenti vyšších ročníkov oproti minulému roku vyskúšajú novinku a nebudú sa musieť prísť prihlasovať prezenčne, ale iba prostredníctvom AiS. Prváci majú stanovené dátumy, kedy sa dostavia osobne.

Jednopredmetové programy (denné)

Bakalárske štúdium

Študenti predškolskej a elementárnej pedagogiky majú zápis 7. septembra od 9:00.

Študenti ostatných odborov majú zápis 8. septembra od 9:00 a 13:00.

Magisterské štúdium

Študenti anglického jazyka a kultúry, anglického jazyka, športu a rekreácie majú zápis 16. septembra od 9:00.

Ostatné študijné programy sa majú dostaviť 17. septembra taktiež od 9:00.

Náhradný termín pre prvákov na oboch stupňoch bude 21. septembra o 9:00

Všetky zápisy budú prebiehať v miestnosti D-1.

Študenti vyšších ročníkov majú možnosť dostaviť sa osobne (napr. pre potvrdenie dokumentov) 10. septembra na študijnom oddelení.

Podrobný rozpis pre jednopredmetové programy nájdete tu.

Učiteľstvo v kombinácii (denné)

Bakalárske štúdium

Zápisy naň budú prebiehať 7. a 8. septembra, oba dni od 8:30 a budú sa konať v miestnosti D3.

Magisterské štúdium

Bude sa konať pre všetkých prvákov 4. septembra od 8:30 v miestnosti D3.

Podrobnosti nájdete tu.

Externé štúdium

Bakalárske programy

Na všetky bakalárske programy okrem predškolskej a elementárnej pedagogiky (PEP) bude zápis 16. septembra od 8:30.

Študenti PEP sa prídu zapísať 17. septembra od 8:30.

Magisterské programy

Všetci študenti budú mať zápis 18. septembra od 8:30.

Zápisy budú prebiehať v miestnosti D3.

Podrobný rozpis nájdete tu.

Pre všetkých (externistov aj internistov) bude náhradný zápis 21. septembra na študijnom oddelení v čase od 8:30 do 12:30.

Fakulta stredoeurópskych štúdií k zrušeniu prezenčných zápisov nepristúpila. Osobne by mali prísť všetci študenti. V harmonograme sú dátumy 2. a 3. september a potom od 7. do 10. septembra a posledné riadne zápisy prebehnú 14. septembra.

Náhradný zápis bude 17. septembra. Všetci doktorandi by sa zas mali dostaviť 2. septembra.

Podrobný rozpis nájdete tu.

Najväčšou fakultou je na UKF filozofická fakulta. Tá dlhé roky nepristupovala k možnosti online zápisov. V ročníku ovplyvnenom koronavírusom budú musieť prísť osobne už iba prváci na oboch stupňoch.

Bakalárske programy budú mať zápisy 3. a 4. septembra. V prvý deň sa prídu zapísať všetci študenti interných programov s výnimkou učiteľstva. Tí prídu na rad v druhý deň. Oba zápisy prebehnú od 9:00 v Aule UKF.

Interné magisterské programy budú mať spoločný zápis 7. septembra od 9:00 v Aule UKF.

Študenti všetkých externých študijných programov sa prídu zapísať 5. septembra o 9:00 do miestnosti P-9 na Triede Andreja Hlinku.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva zatiaľ informácie nezverejnila, no v minulom roku platilo, že osobne sa zapisovali iba prváci.

Podrobný návod, ako si môžete vyplniť elektronický zápis, nájdete na tomto odkaze.

Zdieľajte článok

Komentáre: