Internáty UKF ostávajú v prevádzke, neubytovaným klesne poplatok

Študentské domovy fungujú aj počas dištančnej výučby. Vedenie univerzity sa však rozhodlo tým, ktorí na nich neprespávajú, znížiť platby bytného.

Rektor UKF Libor Vozár vydal 22. októbra príkaz o prevádzke Študentských domovov. Študenti môžu byť na nich naďalej ubytovaní, no ak sa rozhodnú od 1. novembra tieto služby dočasne nevyužiť, majú poslať čestné vyhlásenie.

Vážené študentky, vážení študenti,dnes pán rektor vydal príkaz ohľadom prevádzky Študentských domovov UKF od…

Uverejnil používateľ Študentské domovy UKF v Nitre Štvrtok 22. októbra 2020
Avizované zmeny budú platiť od začiatku novembra.

„Študent si v tomto prípade môže nechať osobné veci na izbe, ale nemôže na nej prespávať,“ informuje Peter Hrobár, riaditeľ ŠD UKF v Nitre. Na izbu sa smie vstúpiť len s povolením vedúceho ŠD. Študentské domovy upresnili aj postup na zaslanie čestného vyhlásenia. Ako má študent postupovať nájdete tu.

Tí, ktorí internáty využívať nechcú, budú menej platiť. Podľa príkazu rektora bude študent v tomto období platiť znížený ubytovací poplatok vo výške 20 eur mesačne. Platí to pri mesiacoch november i december.

Rektor odporúča obmedziť cestovanie

Ako študentské domovy informujú: „V prípade, že sa už ubytovací poplatok za mesiac november zaplatil v plnej výške, napr. 55,20 eur, a ubytovaní zašlú čestné vyhlásenie, tak sa platba rozdelí.“ Prvých 20 eur sa teda použije na zaplatenie mesiaca november. Zvyšných 20 eur sa použije na zaplatenie mesiaca december a 15,20 eur sa použije na čiastočné splatenie mesiaca január v nasledujúcom roku.

V prípade, ak sa študent rozhodne ukončiť zmluvný vzťah dohodou, ŠD UKF mu to umožní za štandardných zmluvných podmienok. Musí si buď nájsť náhradníka, alebo sa kaucia využije ako zmluvná pokuta.

Rektor UKF odporúča študentom, ktorí ostávajú v študentských domovoch, aby obmedzili cestovanie len na nevyhnutné prípady.

Titulná fotografia: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: