UKF pokračuje v prezenčnej výučbe

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pokračuje vzdelávací proces naďalej štandardne prezenčnou formou. UKF tak informovala na svojej webovej stránke.

Univerzita doposiaľ neeviduje žiadny potvrdený prípad ochorenia na COVID-19, zaznamenala iba možné podozrenia.

Do online priestoru sa presunú všetky rozvrhové akcie, ktorých sa malo zúčastniť viac než 50 ľudí. Okrem toho univerzita avizuje možné zmeny učební. Cieľom je predísť tomu, aby sa v jednej miestnosti stretlo príliš veľké množstvo ľudí. Tieto zmeny si študenti nájdu vo svojich rozvrhoch od 5. októbra. Zakázané je aj organizovanie veľkých podujatí.

“Je nevyhnutné, aby sme všetci – študenti, zamestnanci i návštevníci univerzity zvolili zodpovedný prístup k dodržiavaniu opatrení nariadených našou univerzitou, ale aj Ústredným krízovým štábom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR,” prízvukuje univerzita. Ďalej dodáva, že v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie rozhodne o ďalšom postupe vedenie univerzity po porade s dekanmi fakúlt.

Titulná fotografia: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: