Študentka umenia: Štúdium je jednoduchšie, keď sa človek učí to, čo ho baví

Každý rok si stovky uchádzačov podajú prihlášku na odbory s umeleckým zameraním. Tento typ štúdia nie je vhodný pre každého, pretože okrem umeleckého cítenia, s ktorým sa človek väčšinou narodí, musí byť pre študenta toto odvetvie záľubou.

Umenie je Kristíne blízke po celý život a tak si vybrala odbor všeobecné umenie. Za štúdiom dochádza do susedného Česka. Teraz navštevuje prednášky a semináre zamerané len na predmety, ktoré súvisia s umením, čo považuje za veľmi zaujímavé. Ako sama hovorí, učenie je jednoduchšie, keď človek nasáva vedomosti, ktoré ho bavia a zaujímajú.

Prečítajte si aj: Profesor Beňuš svojim študentom predáva vedomosti, ktoré využívajú v praxi i v bežnom živote

Vyžadujú sa teoretické vedomosti i kreativita

Od študentov sa okrem veľkého množstva teoretických vedomostí v podobe dejín umenia vyžaduje talent a kreativita na spĺňanie neľahkých úloh, ktoré môžu potrápiť nejedného študenta umeleckého smeru. Okrem kresby, fotografie, tvorby umeleckých predmetov či hudby sa študenti musia popasovať napríklad aj so sochárstvom. 

„Zatiaľ najťažšie bolo pre mňa modelovanie, keďže som to nikdy predtým nerobila a nemám veľké priestorové cítenie. Vytvoriť bustu z hliny bolo pre mňa náročné,“ spomína študentka učiteľstva výtvarného umenia Patrícia na neľahkú úlohu, ktorú musela počas svojho štúdia vytvoriť.

Návštevovanie galérií patrí k bežným súčastiam umeleckého štúdia. Zdroj: pixabay.com

Ako získavajú kredity študenti umenia? 

Počas skúškového obdobia musia študenti okrem úspešného absolvovania testu z teórie odovzdávať práce na zadané témy, ktoré počas celého semestra konzultujú s pedagógmi. Súčasťou každej práce je aj portfólio, ktoré obsahuje obhajobu práce a fotografie z procesu tvorenia. Niektoré predmety sú zaujímavejšie aj v tom, že na záverečné skúšky je potrebné napočúvať určité skladby alebo mať napozerané filmy. 

Ako hovorí Patrícia, toto štúdium sa v značnej miere odlišuje od štúdia iných odborov, pretože zahŕňa omnoho viac praktických predmetov, na ktorých sa tvorí. Ak chce človek študovať umenie, musí sa tomu dostatočne venovať aj mimo školských lavíc. 

Prečítajte si aj: Slováci vytvárajú dobré hry, ale naše médiá o nich nepíšu, hovorí šéf herného webu

„Nie každý deň máme chuť a inšpiráciu tvoriť, no aj napriek tomu musíme, pokiaľ máme zákazku či zadanie do školy,“ hovorí o úskaliach tohto odboru.

Ak by bolo niečo, čo by študentky na svojom štúdiu zmenili, bolo by to viac reálnej praxe: „Pridala by som predmety spojené s praxou v nejakom umeleckom štúdiu, kde by sme mohli tvoriť pre reálneho zákazníka. Tak by sme nadobudli mnoho skúseností a naučili by sme sa, čo takáto práca skutočne zahŕňa.“ 

Súčasťou úspešného absolvovania predmetu je napríklad aj maľba obrazu. Zdroj: pixabay.com

Štúdium prináša pozitíva i negatíva

Štúdium s umeleckým zameraním zahŕňa veľa výhod, no má aj negatíva. Za pozitívum študenti označujú väčšie možnosti cestovať a poznávať pamiatky počas štúdia. Taktiež navštevujú rôzne kultúrne podujatia, výstavy alebo prehliadky. Ako študenti umenia majú značne nižšie ceny ako ostatní. 

K negatívam patria hlavne menšie možnosti na uplatnenie po absolvovaní štúdia. Nájsť vhodné zamestnanie po vyštudovaní umeleckých odborov nie je jednoduché, čo mnohých potenciálnych uchádzačov odrádza. Aj keď majú talent a cit pre umenie, radšej sa rozhodnú pre taký študijný smer, kde sa im po absolvovaní podarí nájsť prácu jednoduchšie.

Titulná fotografia: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: