Profesor Beňuš svojim študentom predáva vedomosti, ktoré využívajú v praxi i v bežnom živote

Do rubriky Zaujímaví ľudia z UKFpatrí aj Štefan Beňuš, profesor z katedry anglistiky a amerikanistiky. Profesor úspešne obohacuje výskum v oblasti reči so záujmom aj v „human-machine communication“, teda vo výskume princípov dorozumievania sa medzi človekom a robotmi.

Študenti zaraďujú jeho hodiny k najzaujímavejším a najprínosnejším, ktoré počas štúdia absolvovali. Síce má medzi niektorými študentami povesť „veľkého sita“, no vďaka jeho profesionálnemu a spravodlivému prístupu si získal mnohých z nich. 

Rešpektovaný a spravodlivý

„Hoci hodiny pána profesora nie sú vždy jednoduché a predstavujú určitú výzvu, práve to ich robí zaujímavými. Študenti si skutočne osvoja veľa vedomostí a zručností, ktoré môžu následne využiť vo svojom kariérnom rozvoji,“ hovorí Laura, jedna z bývalých študentiek UKF. 

Ako popisujú študenti, Beňuš nikdy na prednáškach nečíta text napísaný v prezentácii, vždy sa na hodinách pýta ich názor, a tým ich núti kriticky premýšľať. Aj v dôsledku toho sa počas výučby nehrajú na mobilných telefónoch, ale snažia sa zapájať, a tak získavajú oveľa viac nových vedomostí. 

Jeho prístup približuje aj študentka Lucia: „Pán profesor sa vždy pýta na náš pohľad a zaujíma ho, ako nad vecami rozmýšľame. Nikdy nám neposkytne informáciu hneď hotovú na zlatom podnose. Dáva nám indície, ktorými nás navádza, aby sme prišli k poznaniu.“

Prečítajte si aj: Študent Marek Štosel: Chcel by som, aby sa ľudia na cestovný ruch pozerali inak

Fotografia z vymenovania nových vysokoškolských profesorov v roku 2019. (Foto: KP SR)

Opýtať sa nie je hanba

U profesora nikdy nie je žiadna odpoveď zlá alebo nesprávna. Jediné, čo považuje za zlé je, ak sa študenti nesnažia premýšľať vlastným rozumom, ale hľadajú poučky v učebniciach. 

„Pán profesor Beňuš sa vždy snaží o to, aby bol študent sám schopný rozoznať, kde urobil chybu a na základe nadobudnutých vedomostí vedel opraviť sám seba,“ hovorí študent Martin.

Na každej prednáške majú študenti možnosť pýtať sa. Ak niečomu nerozumejú, profesor je ochotný učivo vysvetliť. Na hodine sa zapotí nejeden jeho žiak. Rovnako každý musí doma pravidelne pracovať na svojej výslovnosti. Fonetika s ním je však jeden z mála predmetov, ktorý človek neoklame nabifľovaním sa pred skúškou. 

Kontakt s ním je nenahraditeľný

Pre osobitný prístup a odbornosť vo svojej oblasti výskumu si Beňuša vybralo mnoho študentov ako školiteľa vo svojich záverečných prácach. 

„Vďaka tomu, že som písala prácu u pána profesora, som si mohla byť istá, že bude niečím výnimočná a bude mať reálny prínos,” spomína študentka magisterského štúdia Daniela. Podľa nej ju spolupráca s ním naučila aj to, ako zo seba dostať to najlepšie. „Úprimne povedané, schopnosti, ktoré som si počas spolupráce osvojila, mi veľmi pomáhajú zvládať všetky povinnosti týkajúce sa školy ešte aj dnes,” dodáva.

Prečítajte si aj: Štúdium v čase pandémie: Keď sa z internistov nechcene stanú externisti

Študenti sa zhodli, že momentálna situácia a s ňou spojené dištančné štúdium so sebou prináša oveľa viac nevýhod, ako si mysleli. 

Podľa Lucii v prípade jeho hodín študenti skutočne o mnoho prichádzajú. „Teraz som si uvedomila, že u profesora Beňuša je naozaj veľká škoda, keď prebieha dištančné vyučovanie,“ hovorí študentka Lucia. „Pri profesorovi platí, že kontakt učiteľ-žiak je nenahraditeľný,“ uzatvára. 

Titulná fotografia: Slovenská akadémia vied

Zdieľajte článok

Komentáre: