UKF dostala štátne dotácie – kedy bude nový internát?

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyčlenilo v tomto roku na účel podpory verejných vysokých škôl na Slovensku až 12,2 milióna eur. Táto suma bola prerozdelená medzi osemnásť inštitúcií. Najväčšiu čiastku dostala najstaršia slovenská univerzita, a to Univerzita Komenského v Bratislave.

Štátne peniaze boli určené na rekonštrukcie internátov. Najväčšiu sumu získala Univerzita Komenského v Bratislave. Ide o sumu 6,1 milióna eur. Pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre bolo vyhradených 600 tisíc eur. Rovnakú sumu získala aj Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Podľa vyjadrenia rezortu financií bolo celkovo na tento účel vyhradených až päťdesiat miliónov eur. Systém podpory odštartoval v roku 2018. Do dnešného dňa Ministerstvo poskytlo už 37,7 milióna eur. Či sa rozpočet ešte navýši zatiaľ nie je jasné, nakoľko prebiehajú rokovania k návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2021 až 2023.

Foto: pixabay.com

UKF dostala aj ďalšiu podporu

„V roku 2020 dostala UKF 600-tisíc eur účelovo na rekonštrukciu študentského domu Brezový háj,“ uviedla kvestorka UKF, Ľubica Ehrenholdová. Podľa jej slov to tak Univerzita požadovala, pretože sprevádzkovanie internátu od budúceho akademického roka je pre vedenie Univerzity prioritou. Okrem tejto dotácie UKF získala aj ďalšie peniaze. Na rovnaký účel poskytlo dotáciu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 400-tisíc eur. Finančná podpora v roku 2020 teda bola spolu jeden milión eur.

Celková podpora zo štátneho rozpočtu od roku 2019 bola vo výške až 2,6 milióna eur. „Získali sme tiež projekt v rámci štrukturálnych fondov vo výške 1,4 milióna eur. Nakoľko sa však jedná o finančne veľmi náročnú akciu, budeme sa uchádzať o ďalšie finančné zdroje z dotácie zo štátneho rozpočtu aj v roku 2021,“ dodala Ehrenholdová. Cena rekonštrukcie internátu Brezový háj sa vyšplhala až do výšky päť miliónov eur. V prípade, že by finančné podpory od štátu nepokryli všetky výdavky spojené s obnovou študentského domu, UKF je pripravená použiť aj vlastné zdroje.

Prečítajte si aj: Profesor Beňuš svojim študentom predáva vedomosti, ktoré využívajú v praxi i v bežnom živote

Brezový háj by mal byť dokončený už budúci rok

Rekonštrukcia študentského domu Brezový háj sa začala v auguste roka 2019. Dokončenie bolo naplánované na september 2021 tak, aby v akademickom roku 2021/ 2022 už bol internát plne funkčný. Ubytovacia kapacita bude stačiť pre tristopäťdesiatsedem študentov a jedenásť doktorandov. Ehrenholdová uviedla, že stavebné práce zatiaľ napredujú podľa schváleného harmonogramu.

Na budove výrazne pokročili práce na zateplení fasády Rekonštrukcia strešného plášťa a zateplenie striech je už hotové. V interiéri budovy sú ukončené búracie práce a hotové sú aj nové inžinierske siete – rozvody vody, elektroinštalácií, štruktúrovanej kabeláže. „Momentálne sa pracuje na zhotovení nových omietok v izbách a na chodbách, vyliatí nových podláh, obkladoch v sociálnych zariadeniach v ubytovacom bloku,“ uviedla Ľudmila Lampertová z investičného oddelenia UKF.

Začiatkom roka 2021 by práce v ubytovacom bloku mali dospieť ku koncu, aby bol dostatočný priestor pre interiérové zariadenie študentského domu. „Pretože ide budovu, ktorá je dlhodobo mimo prevádzky, koronakríza nemala žiaden vplyv na obmedzenie prác. Veríme, že ak nenastane nejaká nepredvídaná situácia, podarí sa nám študentov v tomto zariadení ubytovávať od septembra 2021,“ dodáva Ehrenholdová.

Titulná fotografia: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: