Laureátmi festivalu sú súbory Hornád a Aurora Borealis

Akademická Nitra 2021 už má svojich víťazov. Medzinárodná porota určila spomedzi 16 súborov dvoch Laureátov, ktorí okrem iného získali tradičný ozembuch s hlavou čerta. Udelila tiež ďalšie mimoriadne ocenenia.

Pondelok 5. júla podvečer patrilo Svätoplukovo námestie Akademickej Nitre 2021 – Galaprogramu a vyhlasovaniu víťazov. Podujatiu prialo nielen ideálne počasie, ale aj divácka kulisa – zaplnené hľadisko búrlivým potleskom odmenilo dynamické vystúpenia folkloristov.

Oficiálnej časti festivalu predchádzala poludňajšia generálka folklórnych súborov v areáli Študentského domova Zobor. Nadšenie a dobrá nálada sa preniesla o 14. h aj na Študentský domov Nitra, kde zástupcov účastníkov festivalu prijali a prihovorili sa im predstavitelia nitrianskych univerzít, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta Nitra – rektor UKF v Nitre Libor Vozár, primátor mesta Nitra Marek Hattas, Silvia Detvayová, vedúca Odboru kultúry a športu Úradu NSK, a prorektor pre komunikáciu a prax SPU v Nitre Ivan Takáč. Všetkých zúčastnených privítala riaditeľka Organizačného úseku AN 2021 Jana Depešová, ktorá podujatie moderovala.

Súbory predstavili svoje umenie na Galaprograme

Súčasťou prijatia zástupcov folklórnych súborov bolo aj odovzdanie Diplomov za účasť na Akademickej Nitre 2021 – spolu s upomienkovými predmetmi od oboch univerzít, NSK a Mesta Nitra si ich zástupcovia súborov prebrali z rúk prezidenta AN 2021 a prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci Miroslava Tvrdoňa.

Cena Laureát festivalu putuje s FS Hornád do Košíc. Fotografia: Jana Černáková

Príjemne uvoľnená atmosféra sa z ŠD Nitra presunula aj na Svätoplukovo námestie, kde sa uskutočnil Galaprogramom Academia Universitas. Svoje umenie tu divákom predstavila časť folklórnych súborov – domáci Zobor, Gymnik a Technik z Bratislavy, Trnafčan z Trnavy, Poľana zo Zvolena, program obohatil aj domáci nesúťažný folklórny súbor Borinka. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na festival do Nitry neprišili zástupcovia ani jedného zahraničného účastníka AN 2021 (Aurora Borealis z Ruska, Corvinus z Maďarska a Gaudeamus z Česka). Ocenenia a upomienkové predmety im organizátori zašlú.

Titul Laureáta odovzdali víťazom

V závere Galaprogramu prišlo trochu napätia v podobe vyhlasovania víťazov a ocenených. Ceny im odovzdával prezident AN 2021 Miroslav Tvrdoň. Podľa hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty, ktorá počas mája a júna online hodnotila súbormi zaslané videonahrávky súťažných choreografií, si titul Laureáta v kategórii domácich súťažiacich odniesol folklórny súbor Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V kategórii zahraničných vysokoškolských folklórnych súborov si svojím umením titul Laureáta vybojoval ruský súbor Aurora Borealis z Herzenskej štátnej pedagogickej univerzity v St. Petersburgu. Obaja laureáti popri iných upomienkových predmetoch od zástupcov organizátorov a spoluorganizátorov získali aj typickú cenu festivalu Akademická Nitra  – ozembuch. Veľmi  efektný výraz s hlavou čerta mu prepožičal jeho tvorca – umelec Róbert Žilík.

Mimoriadne ocenenia

Porotcovia  účastníkom festivalu udelili aj ďalšie mimoriadne ceny. Folklórny súbor Borievka z Technickej univerzity v Košiciach si odniesol Cenu za funkčné využitie hudobných a tanečných prostriedkov v kontexte scénografie. Cena za vynikajúcu sólovú tanečnú a hudobnú interpretáciu zostala v Nitre zásluhou folklórneho súboru Ponitran z Univerzity Konštantína Filozofa. Ďalšou cenou – tentoraz za presvedčivé výtvarné a choreografické spracovanie tradičného materiálu – porota odmenila folklórny súbor Mladosť z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Štafetu festivalu si z rúk prezidenta AN 2021 Miroslava Tvrdoňa prevzal Branislav Olah, prorektor pre vonkajšie vzťahy Technickej univerzity vo Zvolene. Fotografia: Jana Černáková

Cenu za tanečnú interpretáciu si odniesol folklórny súbor Corvinus z Univerzity Corvinus v Budapešti. Porota veľmi pozitívne zhodnotila nápaditú choreografiu s funkčným využívaním kompozičných princípov v podaní folklórneho súboru Ekonóm z Ekonomickej univerzity v Bratislave – za túto choreografiu s názvom „Spod vysokej Poľany” získala Cenu jej autorka Lenka Šútorová–Konečná. Cenu sa rozhodla udeliť aj Folklórna únia na Slovensku – z rúk jej predsedu Štefana Zimu si ju prebral folklórny súbor Poľana z Technickej univerzity vo Zvolene za súťažný programový blok z Čierneho Balogu.

Odovzdanie štafety

Zvolen a tamojšia Technická univerzita, ktoré na festivale zastupoval FS Poľana, by sa o rok mali stať ďalším organizátorom festivalu – tentoraz Akademického Zvolena 2022. Z rúk prezidenta AN 2021 Miroslava Tvrdoňa si štafetu festivalu v Nitre prevzal Branislav Olah, prorektor pre vonkajšie vzťahy Technickej univerzity vo Zvolene.

Piatym júlom a Galaprogramom na námestí  sa Akademická Nitra 2021 neskončila, ale vlastne začala. Po 5. júli nasledovali dva súťažné večery Vitae discipulus, zostavené okrem iného aj zo súťažných choreografií folklórnych súborov, ktoré sa konali online. Pozrieť si ich možno na stránke www.akademickanitra.ukf.sk.

Text nie je redakčným obsahom Občas nečas – tlačová správa (editovala Aneta Černáková)

Autorka: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií a Úsek propagácie AN 2021

Titulná fotografia: Lubo Balko

Zdieľajte článok

Komentáre: