Štúdium na UKF pokračuje kombinovanou formou výučby. Niektoré katedry budú vyučovať už len dištančne

AKTUALIZOVANÉ 3. októbra 2021

Od pondelka 27. spetembra 2021 prechádza okres Nitra podľa Covid automatu zo stupňa ostražitosti do 1. stupňa ohrozenia. Keďže sa aj UKF riadi Covid automatom, znamená to, že bude štúdium prebiehať s prísnejšími podmienkami.

Vyučovanie na fakultách UKF bude od pondelka 27. septembra 2021 prebiehať kombinovanou formou. V režime základ bude prezenčná forma výučby do kapacity 20 osôb (vyučujúci + študenti). Nad 20 osôb sa už bude vyučovať dištančne.

Prezenčná výučba do počtu 40 osôb bude povolená v prípade, ak budú všetci zúčastnení spĺňať protokol OTP. Výučba, kde nie je možné dodržať podmienky R-O-R (športy, plávanie, hra na hudobný nástroj), bude prebiehať podľa protokolu OTP do počtu 40 osôb.

Zmeny v rozvrhoch a delenie študentov do skupín

Jednotlivé fakulty na svojich webových stránkach ďalej informujú, že za účelom pokračovania výučby prezenčnou formou môže dôjsť k zmenám v rozvrhoch a k deleniu študentov do menších skupín. Niektoré katedry budú vyučovať kombinovane, na iných bude do odvolania prebiehať vyučovanie už len dištančnou formou.

Bližšie informácie o zmenách vo výučbe a v rozvrhoch budú zverejnené na stránkach katedier. Každý vyučujúci je povinný študentov vopred informovať o forme vyučovania e-mailom. Dekani jednotlivých fakúlt preto vyzývajú študentov, aby si dôkladne kontrolovali svoje e-mailové schránky a taktiež webové stránky katedier.

Od 27. septembra 2021 budú môcť vstúpiť do interiéru budov UKF študenti a pracovníci len s respirátorom. Nosenie rúška bude povinné už aj v exteriéri s výnimkou do dvoch metrov vzdialenosti.

Opatrenia na internátoch

Režim sa od pondelka sprísni aj na internátoch. Do budov môžu vchádzať už len ubytovaní študenti, návštevy sú zakázané. Pre študentov taktiež platí zákaz zhromažďovať sa po 22. hodine v spoločných priestoroch a v areáli internátov. V spoločných priestoroch ŠD je povinný respirátor.

Študentské domovy budú od pondelka uplatňovať tzv. modifikovaný režim OTP. V 1. stupni ohrozenia sa bude musieť každý ubytovaný študent preukázať 7-dňovým negatívnym testom. Ak sa epidemiologická situácia zhorší, frekvencia testovania sa bude zvyšovať. Testovať sa nemusia tí študenti, ktorí majú preukaz o vakcinácii alebo prekonali vírus COVID-19 za posledných 180 dní.

Odubtytovanie študentov

Z dôvodu, že viaceré odbory vyučujú dištančne alebo kominovane, sa študenti môžu mimoriadne odubytovať k 15. októbru alebo k 31. októbru 2021. Študenti sa môžu odubytovať na základe písomnej žiadosti o odubytovanie, ktorú schvaľuje riaditeľ príslušného ŠD.

Ak sa študent odubytuje k 15. októbru, bude mu vrátená čiastka vo výške 50 percent z ubytovacieho poplatku za mesiac okóber. Taktiež sa mu vráti ubytovacia kaucia v plnej výške. Študentom, ktorí sa odubytujú k 31. októbru, bude vrátená len ubytovacia kaucia v plnej sume.

Podmienky budú prísnejšie aj mimo UKF

Obmedzenia budú sprísnené nielen v škole, ale aj na hromadných či športových podujatiach. Tie budú pre zaočkovaných zatiaľ bez obmedzeného limitu, no v režime OTP a v základe bude určený maximálny počet návštevníkov. Bližšie podmienky si budú určovať organizátori jednotlivých podujatí.

Aj fitness centrá budú od budúceho týždňa otvorené v obmedzenejšom režime. Do reštaurácie bude taktiež povolený vstup len v režime OTP. Návštevníkom bez potvrdení bude povolený len okienkový predaj.

Titulná fotografia: unsplash.com

Zdieľajte článok

Komentáre: