Organizácia výučby na UKF sa na viacerých fakultách presúva do online priestoru

Pandemická situácia sa na Slovensku zhoršuje. Rovnako sa tak deje aj v okrese Nitra, ktorý od pondelka 1. novembra prešiel podľa aktuálneho Covid automatu do bordovej farby. Väčšina fakúlt na svojich web stránkach zverejnila, ako bude výučba prebiehať od 2. novembra.

Zhoršujúca sa pandemická situácia priniesla zmeny na fakultách Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Okres Nitra podľa nového Covid automatu od 1. novembra prechádza do bordovej farby. Niektoré fakulty svojim študentom oznámili, že prechádzajú kompletne na dištančnú formu výučby.

Dištančná výučba

Väčšina fakúlt doteraz fungovala na princípe kombinovanej výučby. Niektoré predmety študenti zvládali dištančne, praktické predmety mávali študenti niektorých odborov prezenčne. Podľa nového Covid automatu prechádzajú viaceré fakulty a študijné programy vo všetkých formách a stupňoch na dištančnú formu výučby. Do online priestoru sa presunú aj praktické predmety. Vo výučbe sa okrem toho nič nemení. Všetko sa bude riadiť podľa platného rozvrhu zimného semestra.

Pedagogická fakulta bude fungovať v režime OTP. Výučba bude prebiehať prezenčnou formou obmedzene. Kapacita študentov spolu s vyučujúcim môže byť do 20 osôb v režime OTP. Výučba môže prebiehať aj v kapacite 60 osôb, ak budú všetci kompletne zaočkovaní. Ostatní budú mať výučbu dištančnou formou.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva na svojej stránke uvádzajú režim, ktorý bude platiť od 2. novembra do 7. novembra. Študijné odbory sociálnych vied budú mať výučbu dištančnou formou, ale zdravotnícke odbory štúdia budú aj naďalej pokračovať v prezenčnej výučbe.

Študentom je odporúčané sledovať stránky fakúlt, prípadne školské emailové adresy, ak by sa zmenil spôsob organizácie výučby v súvislosti so zmenou stupňa ohrozenia na Covid automate. Odporúčame študentom, aby sledovali stránky svojich fakúlt, kde sa dozvedia všetky potrebné informácie o forme výučbe.

Väčšina fakúlt UKF prechádza na dištančnú formu výučby. Všetky potrebné informácie sú dostupné na web stránkach jednotlivých fakúlt. Foto: unsplash.com

Vstup do budov univerzity

Do budov fakúlt budú mať prístup všetci vyučujúci, ktorí sú aj naďalej povinní zabezpečiť výučbu. Študenti do budov budú mať prístup v rámci individuálnych konzultácií, návštevy knižnice či študijného oddelenia. V priestoroch sú platné opatrenia podľa platného Covid automatu, čo znamená, že všetci sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, dodržiavať odstupy a dbať na dezinfekciu rúk.

Prevádzka internátov

Internáty aj napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácie budú naďalej fungovať rovnako. Študenti nebudú môcť prijímať návštevy, budú musieť mať v priestoroch internátov prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, a nebudú sa môcť po 22. hodine zhromažďovať. Rovnako zostáva zachovaný aj modifikovaný režim OTP. To znamená, že študenti budú povinní absolvovať testovanie každých sedem dní. Testovanie sa nevzťahuje na kompletne zaočkovaných študentov a na študentov, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dní.

Opatrenia Univerzitnej knižnice

Zaradenie okresu Nitra do bordovej farby ovplyvní aj prevádzku Univerzitnej knižnice. Bude fungovať v režime OTP. Do knižnice budú mať povolený vstup len kompletne zaočkovaní, tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali, alebo ak sa preukážu negatívnym testom – PCR test nemôže byť starší ako 72 hodín a antigénový test nesmie byť starší ako 48 hodín. Pri vstupe je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom a dezinfekcia rúk.

Titulná fotografia: unsplash.com

Zdieľajte článok

Komentáre: