Režim v internátoch a budovách univerzity bude prísnejší, rektor UKF vydal nové opatrenia

AKTUALIZOVANÉ 29. decembra 2021

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár vydal nový príkaz, v ktorom študentov informuje, ako budú od 1. decembra 2021 fungovať študentské domovy. V súvislosti so zavedením núdzového stavu, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu, nariadil rektor UKF súbor opatrení, na základe ktorých sa sprísňuje režim vo všetkých univerzitných priestoroch a budovách.  

Študentské domovy službu ubytovania sa ponúkajú študentom aj naďalej. Prevádzka študentských domovov bude od 1. decembra pokračovať v obmedzenom režime. Do budov budú mať prístup iba ubytovaní študenti a zamestnanci. Zmluvy o ubytovaní zostávajú v platnosti aj naďalej.

Ak študenti prejavia záujem, majú možnosť zotrvať v internátoch aj počas dištančnej formy vzdelávania. Pre tieto prípady bolo vydané odporúčanie, aby študenti cestovali iba pri vzniku nevyhnutných okolností. O prípadných zmenách bude rozhodovať riaditeľ konkrétneho internátu na základe aktuálnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

Možnosť odubytovať sa

Študenti, ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch, sa majú možnosť v termíne od 23. novembra do 30. novembra služby rozhodnúť o dočasnom nevyužívaní ubytovacích zariadení v mesiacoch december 2021 a január 2022. Toto rozhodnutie študent vyjadrí prostredníctvom čestného vyhlásenia. Jeho formu či iné špecifiká bližšie určí riaditeľ ubytovacieho zariadenia. Informácie budú zverejnené na webovej stránke univerzity. Ubytovaným študentom, ktorí sa rozhodnú čiastočne prerušiť ubytovanie v študentských domovoch na spomenuté obdobie bude stanovený poplatok za ubytovanie vo výške dvadsať eur mesačne.

Ak študenti podajú návrh na ukončenie zmluvy o ubytovaní dohodou, internáty budú tento návrh akceptovať. Študentské domovy ukončia zmluvu iba v prípade, že má študent uhradené všetky poplatky voči internátu a zanechá izbu spolu s príslušenstvom v pôvodnom stave. Ak tieto podmienky študent splnil, bude mu vrátená kaucia za ubytovanie v plnej výške, pričom sa neuplatní zmluvná pokuta, ktorú stanovuje ubytovacia zmluva.

Vstup do budovy po odubytovaní

Tí študenti, ktorí sa rozhodnú ďalej nevyužívať ubytovacie služby si na izbách môžu nechať osobné veci. Do izieb však nemôžu vstúpiť bez povolenia vedúceho konkrétneho ubytovacieho zariadenia. Ak študent túto podmienku poruší, bude mu udelená pokuta vo výške dvadsať eur a takisto bude musieť uhradiť celý mesačný poplatok za ubytovanie, bez ohľadu na deň porušenia tohto nariadenia. Režim študentských domovov sa bude od 1. februára budúceho roka spresňovať podľa vývoja pandemickej situácie na Slovensku.

Prísnejší režim v budovách UKF

Sprísnený režim však neplatí iba v internátoch. Od pondelka 29. novembra 2021 bude vstup do budov UKF povolený len študentom a zamestnancom univerzity s platným univerzitným preukazom. Stravovanie v jedálňach bude zabezpečené formou výdajného okienka – študenti a zamestnanci si budú môcť vziať zabalenú stravu so sebou. Do Univerzitnej knižnice UKF budú mať od pondelka povolený vstup, po preukázaní sa preukazom, tiež iba študenti a zamestnanci UKF. Študovne na Hodžovej a Kraskovej ulici sa od pondelka 29. novembra zatvárajú.

Vstup do budov v režime OTP

Od 29. novembra sa menia podmienky vstupu na pracoviská. Vstup bude umožnený osobám v režime OTP. Pri vchode do budov budú návštevníkov vrátane zamestnancov a študentov kontrolovať. Vedenie UKF pre neočkovaných zamestnancov a denných doktorandov zabezpečili možnosť bezplatného testovania na ochorenie Covid-19. Testovanie sa bude uskutočňovať v budove UKF na Triede Andreja Hlinku 1. Táto služba bude poskytovaná v pravidelných týždenných intervaloch. 

Keďže nikto nedokáže predpovedať vývoj situácie s pandémiou, vedenie situáciu sleduje. Rozhodli sa preto, že pristúpia k zníženiu redukcie vykurovania v priestoroch, ktoré sa v momentálnej situácii až tak nevyužívajú. Potrebné opatrenia budú aktualizovať.

Titulná fotografia: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: