Študentské centrum UKF zorganizovalo Kariérne dni

V dňoch 20. a 21. októbra sa uskutočnili Kariérne dni pre študentov univerzity. Tento rok Študentské centrum (ŠC) pripravilo osem workshopov z oblasti poradenstva, sebarozvoja, podnikania a zamestnania sa po škole. Okrem jedného z nich sa všetky uskutočnili v obmedzených podmienkach prezenčne.

V stredu sa Kariérne dni začali online prednáškou pod názvom ,,Kariérové poradnestvo vo virtuálnom priestore”, ktoré ponúkla profesia.sk. ,,Študenti sa mohli veľmi jednoducho v poradenskom virtuálnom prostredí pohybovať. Mali možnosť absolvovať ucelené polhodinové prednášky na vybrané témy, alebo mohli medzi stanovišťami plynule prechádzať a ,,ochutnať” z každej ponuky. Profesia.sk taktiež v rámci kariérnych dní ponúkla prezenčný workshop pre študentov pedagogických študijných programov. Bol zameraný na informácie o trendoch a perspektívach zamestnávania pedagógov, ako aj na zhodnotenie súčasnej situácie v tomto segmente trhu práce,” informovala manažérka Študentského centra Ľubica Lachká.

Koučing, podnikanie a sebarozvoj

Ďalšou témou bol koučing. Slovenská asociácia koučingu priniesla informácie o tom, čo to vlastne je, na prednáške ,,Zoznámte sa s koučingom.” Zároveň na ,,Ochutnávke koučingu” si študenti individuálne vyskúšali rozhovor s profesionálnym koučom.

Prednáška „Zoznámte sa s koučingom“ s profesionálnymi koučami Evou Račkovou a Petrom Švecom. Fotografia: Mária Pytlová

Národné podnikateľské centrum v Nitre vo štvrtok predstavilo možnosti podnikania pod témou ,,Slovak Business Agency na cestách”, pričom na nasledujúcom workshope účastníci získali skúsené rady pre svoje vlastné nápady na podnikanie. Predposledný workshop bol z oblasti sebapoznania a sebarozvoja pod názvom ,,Poznáš sa? Diskusný klub v oblasti kariérového poradenstva.”

Plagát a súčasne program Kariérnych dní na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Obrázok: ukf.sk

Prednášajúcimi boli kariérne poradkyne z Ústavy aplikovanej psychológie FSZaV na univerzite. Na záver Nitrianske centrum dobrovoľníctva predstavilo dobrovoľníctvo ako formu zážitkového vzdelávania a pomoci.

Na prezenčné workshopy viacero študentov neprišlo

Na Kariérne dni sa prihlásilo vyše sedemdesiat študentov. Viacerí však na prezenčné worskhopy neprišli. Manažérka ŠC Ľubica Lachká verí, že sa situácia v budúcnosti bude meniť k lepšiemu a neformálne vzdelávanie formou Kariérnych dní si získa z roka na rok viac priaznivcov, ktorí sa nielen prihlásia, ale vzdelávanie aj absolvujú.

Titulná fotografia: Mária Pytlová

Zdieľajte článok

Komentáre: