Organizáciu overovania vedomostí študentov počas skúškového obdobia budú určovať dekani fakúlt, rozhodol rektor

UKF

Podľa nových nariadení rektora UKF Libora Vozára sa od 10. januára obnovuje pôvodný režim vo všetkých budovách univerzity. Vstup zamestnancov a študentov zostáva naďalej v režime OTP.

Zamestnanci, ktorých prácu je možné vykonávať z domu, zostávajú na home office. Práca z domu sa týka vyučujúcich a výskumných pracovníkov, no o spôsobe výkonu práce jednotlivých zamestnancov rozhodujú dekani fakúlt. Dekani fakúlt taktiež rozhodnú, akým spôsobom budú vyučujúci overovať vedomosti počas skúškového obdobia.

Vstup v režime OTP

Zamestnanci, ktorých prácu nie je možné vykonávať z domu, budú pracovať prezenčnou formou v režime OTP. Vstup do všetkých budov UKF bude pracovníkom, ako aj študentom, povolený v režime OTP. Pred vstupom do budov sa budú musieť preukázať príslušným dokladom vrátnikovi alebo vedúcemu pracoviska.

Zamestnanci a denní doktorandi sa budú môcť bezplatne testovať vo Fakultnej nemocnici v Nitre každý pondelok v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.

Režim na internátoch

Študentské domovy zostávajú naďalej v prevádzke. Režim na jednotlivých internátoch určuje riaditeľ ŠD. Obedy bude možné konzumovať priamo v jedálňach ŠD Zobor a v budove na Triede Andreja Hlinku 1 za prísneho dodržiavania protipandemických opatrení. Balené obedy si budú môcť pracovníci a študenti vyzdvihnúť  v budovách  na Štefánikovej 67 a Kraskovej 1, kam sa budú dodávať. O prípadných zmenách bude rozhodovať riaditeľ UJ.

Titulná fotografia: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: