Poplatok za ubytovanie v internátoch za mesiac február je potrebné zaplatiť v plnej sume, upozorňuje vedenie ŠD

Platnosť zníženého poplatku za ubytovanie v Študentských domovoch UKF končí koncom januára. Vedenie ŠD upozorňuje, že poplatok za mesiac február je potrebné zaplatiť v plnej sume.

Počas obdobia zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku sa mohli študenti čiastočne alebo úplne odubytovať z internátov. ŠD ponúkli študentom možnosť ponechať si osobné veci v internátnych izbách za poplatok 20 eur, kým sa v prípade zlepšenia pandemickej situácie do ŠD opäť vrátia.

Platnosť zníženého poplatku končí

Platnosť zníženého poplatku vo výške 20 eur však 31. januára 2022 končí. Vedenie ŠD upozorňuje, že vo februári je potrebné zaplatiť ubytovací poplatok v plnej výške. Sumu za február treba zaplatiť obratom. V prípade oneskorenej platby sa začne od 1. februára 2022 generovať pokuta. 

„Vedenie UKF aj vedenie ŠD UKF si uvedomuje komplikovanú pandemickú situáciu v súvislosti so šírením variantu omikron. Z toho dôvodu pripúšťame možnosť, že sa prezenčná forma vzdelávania od 14. februára 2022 ešte nebude realizovať,“ informujú vo facebookovej skupine Študentské domovy UKF v Nitre.

Vrátenie poplatku

V skupine dodávajú, že v prípade, ak by takáto situácia nastala, Študentské domovy UKF by uhradenú platbu za február nahradili študentom znížením ubytovacieho poplatku na 20 eur v poslednom mesiaci platnosti ubytovacej zmluvy (zväčša v mesiaci jún 2022).

Vrátenie ubytovacieho poplatku by sa týkalo študentov, ktorí nevyužívajú ubytovacie služby v mesiaci január 2022, za január majú stanovený ubytovací poplatok 20 eur, a zároveň ani vo februári nebudú využívať ubytovacie služby.

Titulná fotografia: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: