Začiatok roka 2022 bol aj o zálohovaní. Čo sa zmenilo?

Slovensko sa od 1. januára tohto roku pridalo k viacerým krajinám a spustilo zálohovací systém plastových fliaš a plechoviek. Vo väčšine obchodov sa zaviedli zálohomaty, a ľudia tak za vrátenie plastových fliaš a plechoviek majú možnosť získať späť 15 centov. Prečo je zálohovanie dôležité?

Voľne pohodené plastové fľaše či plechovky boli smutnou realitou. Od 1. januára 2022 sa však aj Slovensko pridalo do boja proti odhodeným flašiam na zemi v prírode. Zálohovanie má tento problém riešiť aj motiváciou pre ľudí, ktorí za vrátenie plastových fliaš a plechoviek označených písmenom Z dostanú späť 15 centov.

Menej odpadu

Zálohovací systém spustili na Slovensku na začiatku tohto roka aj napriek mnohým predsudkom. Jeho cieľom je v prvom rade znížiť množstvo odpadu v prírode. Čo zálohovací systém vlastne je? ,,Je to moderný prostriedok rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý prostredníctvom zberu jednorazových nápojových obalov zapája všetkých do boja s voľne pohodeným odpadom a mobilizuje k ochrane životného prostredia,” uvádza sa na webovej stránke slovenskozalohuje.sk.

Dôkazom, že tento systém môže byť efektívny a zníži množstvo odpadu v prírode, sú aj iné krajiny, ktoré tento systém používajú dlhšie. ,,V krajinách, kde zálohovanie zaviedli, kleslo množstvo voľne pohodených nápojových obalov o 95 percent,” uvádza slovenskozalohuje.sk.

Zálohovací systém je moderný prostriedok, ktorý slúži na zredukovanie množstva odpadu v prírode. Foto: unplash.com

Ako to funguje?

Už väčšina fliaš má na obaloch veľké písmeno Z alebo nápis ZÁLOHOVANÉ. Po spotrebovaní nápoja sa fľaša ani plechovka nekrčí, ako to bývalo pri separácii. Takto nepokrčená fľaša sa vracia do obchodu, v ktorom sa nachádza automat – zálohomat. Po spracovaní vhodených fliaš zálohomat vráti kupón, ktorý si môžete uplatniť pri nákupe. Dôležité však je, že tento kupón sa dá uplatniť iba v obchode alebo na inom odbernom mieste, kde ste plastové fľaše vrátili. ,,Doba platnosti kupónu nie je obmedzená, ak ste zabudli uplatniť si kupón, môžete tak urobiť pri ďalšom nákupe,” vysvetľuje sa na slovenskozalohuje.sk.

Samozrejme, obaly nemusíte nevyhnutne vrátiť tam, kde ste ich kúpili. Vrátenie zálohovaných obalov je možné v hociktorom obchode, ktorý je zapojený do zálohovacieho systému.

Čo sa deje s obalmi?

Väčšina sa môže pýtať, čo sa po vrátení s obalmi stane. Existujú názory, že obaly skončia aj tak na spaľovni, čo však nie je pravda. ,,Obaly sa prepravia do triediaceho centra, kde sa vytriedia podľa druhu materiálu a farby a zlisujú sa do veľkých kociek. Následne putujú na recykláciu,” píše sa na stránke. Z materiálu, ktorý sa zrecykloval, sa nýsledne môžu opäť vyrobiť nové fľaše a plechovky.

Sú ľudia tomuto systému naklonení?

Menšia anketa ukázala, že ľudia tento systém podporujú a schvaľujú. Samozrejme, určite sa nájdu ľudia, ktorí si nejaké chyby nájdu. Ukázalo sa však, že počet voľne pohodených fliaš a plechoviek na zemi sa znížil. Samozrejme, boj s odpadom v prírode nekončí len plastovými fľašami. Je potrebné hovoriť aj o tom, koľko iného odpadu sa v prírode nachádza, mobilizovať ľudí k jeho zberu a v prvom rade vychovávať nové generácie k láske k prírode, aby nebolo pre nich prirodzené odhadzovať odpad na zem.

Titulná fotografia: unsplash.com

Zdieľajte článok

Komentáre: