Boli sme na otvorení akademického roka

Dvanásteho septembra sa slávnostným otvorením začal šesťdesiaty štvrtý akademický rok na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Na podujatí vystúpilo niekoľko rečníkov z prostredia univerzity aj jej okolia.

Okrem vedenia školy na slávnosť prišli aj mnohé osobnosti okolia univerzity. V aule počas ceremónie sedela napríklad Klaudia Halászová, rektorka našej nitrianskej univerzitnej sestry SPU. Medzi pozvanými bol aj primátor Nitry a poslanec NR SR Marek Hattas. Pozvanie prijali tiež predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a biskup Viliam Judák. Okrem nich privítala aula i niektorých zástupcov diplomatických zborov na Slovensku, ako aj zástupcov iných partnerských organizácií.

Rektor Vozár: Investícia do vzdelávania je investíciou do budúcnosti

Rektor vo svojom príhovore zhrnul posledné úspechy univerzity. Spomenul momentálne obdobie kríz, ktorými si školstvo i všetky ostatné odvetvia na celom svete momentálne prechádzajú. Samotný akademický rok otvorili aj pre tieto krízy skôr.

Na začiatku slávnostnej reči sa dotkol zmenšujúcich sa finančných prostriedkov. Univerzity podľa neho majú fungovať efektívne, no UKF momentálna situácia prinútila prepustiť niektorých zamestnancov.

Rektor UKF Libor Vozár
foto: ON/Lucia Majanová

Šéf univerzity vyzdvihol zvyšujúcu sa kvalitu prístupu k vzdelávaniu, ale aj kvalitu samotného vzdelávania. Osobitne spomenul prvákov, ktorých je momentálne zapísaných takmer dvetisíc. Zápis s ohľadom na skorý štart roka ešte neukončili.

Spolu na našej univerzite bude tento rok študovať asi štyritisícosemsto študentov. Z toho je viac ako štyristo zahraničných.

Libor Vozár nakoniec spomenul aktivity Študentského parlamentu a ostatných študentských organizácií a všetkých študentov na ne pozval. „Neseďte doma, neváhajte, neoľutujete,“ vyzval prítomných.

Nová legislatíva

Rektor UKF vo svojom príhovore spomenul tiež meniacu sa legislatívu v školstve. Vyzdvihol schopnosti školy prispôsobiť sa novým vyhláškam. V súvislosti s tým povedal, že do nového roka vstupujeme s dvestoštyridsiatimi študijnými programami. Stotridsaťšesť odborov zrušili.

Príhovory hostí

Okrem vedúceho predstaviteľa univerzity predniesli svoju reč aj niektorí z hostí. Marek Hattas vyzval mladých ľudí na spoluprácu a rozvoj hodnôt, akými sú demokracia, pokrok a humanizmus. Milan Belica zase povedal, že spoločnosť je rozdelená, a verí, že všetky globálne problémy, ktoré na civilizáciu dopadli v jednom časovom momente, sa podarí vyriešiť.

Róbert Ambra, momentálne zastupujúci riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, vo svojom príhovore poďakoval všetkým študentom a zamestnancom univerzity za ich podporu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Množstvo študentov UKF pomáhalo vo veľkokapacitnom centre, kde odídencov prijímali. Pri tejto príležitosti odovzdal do rúk rektora aj ďakovný list.

Odovzdávanie Ceny rektora za vedeckú umeleckú a inú činnosť
foto: ON/Lucia Majanová

S príhovorom vystúpila i predsedníčka Študentského parlamentu Lucia Spodniaková. Nadviazala na rektora Vozára a upozornila na pripravované podujatia, ktoré organizácia pripravuje.

Ocenení

V druhej časti slávnosti odovzdal Libor Vozár Cenu rektora za vedeckú, umeleckú a inú činnosť zamestnancom školy, ktorí boli v reprezentovaní univerzity mimoriadne úspešní. Spolu ocenili pätnásť zamestnancov. Podujatie ukončili študentskou hymnou Gaudeamus igitur.

Titulná fotografia: ON/Lucia Majanová

Zdieľajte článok

Komentáre: