AKTUALIZÁCIA: UKF zmenila stravovanie pre zlú ekonomickú situáciu

Nový akademický rok so sebou priniesol aj zmeny v školských jedálňach UKF. Okrem dodávateľa univerzita zrušila aj niektoré výdajné miesta.

Obľúbené a cenovo dostupné – tak by študenti UKF nazvali školské obedy, ktoré konzumovali predchádzajúce roky. Od septembra tohto roku však univerzita zaviedla nové pravidlá týkajúce sa stravovania.

Nové ceny aj pokrmy

Zmena dodávateľa zasiahla aj ceny, ktoré sa výrazne líšia od minulých. Študenti za obed zaplatia oveľa viac. Práve to bolo pre mnohých rozhodujúcim faktorom, pre ktorý sa rozhodli pokrmy ďalej neodoberať. Nárast cien mohol nastať v súvislosti so zdražovaním v obchodných reťazcoch. Dodávateľ sa k danej téme nevyjadril.

Pozitívnou správou je však väčší výber jedál. Minulé roky jedáleň ponúkala tri druhy, tento rok počet vzrástol na šesť. Nájdeme tu mäsité i bezmäsité varianty, pochutnajú si však aj tí, ktorí majú radi sladké, a to každý deň.

Výber jedál mnohých príjemne prekvapil.
Foto: unsplash.com

Výdajné miesta sa líšia

Najväčším šokom bolo pre viacerých to, že univerzita zrušila väčšinu výdajných miest. V prevádzke ostávajú tri – Trieda Andreja Hlinku 1, ŠD Brezový háj a Kraskova ulica. O otvorení ďalších univerzita zatiaľ neuvažuje. Čas obedov sa však nelíši. Naobedovať sa študenti môžu v čase od 11:30 do 13:30. Dôvodom zmien mohol byť fakt, že boli jedálne stratové.

U mnohých je zrušenie výdajných miest veľkým problémom. Príkladom je študentka pedagogickej fakulty UKF. ,,Na obedovú prestávku mám 30 minút. Za tento čas sa mám z Dražovskej presunúť na Brezový háj, vystáť si rad, najesť sa a potom sa vrátiť späť,“ tvrdí študentka. Mnohí uvažujú, že problém so stravovaním posunú Študentskému parlamentu.

Účet a kredit

Od septembra nastala aj zmena dobíjania kreditu na stravovanie. Keďže minulý rok univerzita ponúkala aj dobíjanie v hotovosti, tento rok je to možné iba bezhotovostne pomocou platobného príkazu. Študent do variabilného symbolu zadáva svoje identifikačné číslo z preukazu.

Od septembra si kredit dobijeme už len platobným príkazom.
foto: unsplash.com

Pretože medzi účtom študenta/zamestnanca a účtom Gastromiru platba nie je realizovaná online, musíme rátať minimálne s troma dňami, kým si pokrm vieme objednať. Spôsob objednávania sa nemení – realizuje sa v stravovacom systéme UKF. V systéme sa kontroluje i stav kreditu.

Aktualizácia, vyjadrenie kvestorky Ľubice Ehrenholdovej

Rozhodnutie o externom spôsobe zabezpečovania stravy prijala UKF na základe zlej ekonomickej situácie a pretrvávajúcej straty v hospodárená bývalej Univerzitnej jedálni, ktorá bola spôsobená jednak znižovaním finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu pre  vysoké školy, problémom s verejným obstarávaním surovín a potravín (nemožnosť nakupovať za aktuálne ceny, využívať sezónne potraviny a pod.), všeobecnou krízou v gastrosektore, ale aj zmenou stravovacích návykov a nízkym záujmom o stravovanie zo strany študentov aj zamestnancov. K prehlbovanie stratovosti jedálne prispieval aj nerovnomerný záujem o stravovanie počas roka (koniec letného semestra, obdobie letných prázdnin až do začiatku zimného semestra, celouniverzitná dovolenka), pričom mzdy a odvody zamestnancov jedálne bolo treba kryť celoročne, ale aj obmedzenia prevádzkového, pracovného aj vzdelávacieho procesu v súvislosti s pandémiou ochorenia covid-19.

Čítajte aj: Systém AiS2 dostal nový vzhľad, problémy však pretrvávajú. Ako ich riešiť?

Po rokovaní s externým dodávateľom stravy sme sa dohodli na dvoch výdajných miestach – tento počet je tiež ovplyvnený rentabilitou prevádzky výdajných miest, zjednodušene povedané, počet výdajných miest je nastavený tak, aby dodávateľ nebol stratový. Balená strava sa môže vydávať na viacerých budovách, ale aj táto skutočnosť závisí od záujmu stravníkov – nie je ekonomicky únosné dodávať napr. 10 obedov.

V rokovaniach s dodávateľom sme sa snažili udržať ceny na prijateľnej úrovni – do konca roka 2022 je garantovaná cena 5,50 €, pričom študent denného štúdia môže dostať na dve jedlá denne príspevok zo štátneho rozpočtu 1,50 € na 1 jedlo, teda zo svojho vrecka zaplatí 4€ za kompletný obed alebo večeru. Podľa môjho názoru je to jedna z najlacnejších možností plnohodnotného stravovania.

BOX v ponuke jedál znamená, že si objednávate balené jedlo a priplatíte si za obal. Je možné dať si do vlastných prinesených obalov zabaliť aj iné jedlo (z ponuky nebalených jedál), vtedy dodávateľ túto službu poskytuje zadarmo.

Titulná fotografia: Archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: