V Študentskom centre privítali prvákov

Po dvoch rokoch online formy usporiadal Študentský parlament v spolupráci so Študentským centrom UKF tradičné podujatie Uvítanie prvákov. Získali užitočné informácie o škole a neskôr sa mohli zabaviť a spoznať s novými spolužiakmi.

Štefan Mikla, jeden z usporiadateľov a členov Študentského parlamentu povedal, že prednáškou chcú priblížiť základné informácie o univerzite a ukázať riešenia problémov. „Sami sme boli študentmi a zorientovať sa bez nejakej pomoci bolo komplikované, práve z toho dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť takéto podujatie.“ Celé podujatie sa snažili zrealizovať v priateľskej a neformálnej atmosfére.

Sídla fakúlt a vedenie

Prednášku v neformálnom štýle uviedol svojim príhovorom bývalý prorektor Miroslav Tvrdoň. Poďakoval sa za aktivitu študentom, ktorí prejavili záujem na vytvorenie akcie a privítal prvákov.

Prváci sa potom dozvedeli základné informácie o budovách našej školy, o ich adresách a názvoch. Moderátori im predstavili vedenie fakúlt aj celej univerzity. „Keď študent uvidí v AiSe nápis THP[TK1]  alebo BSB[TK2] , tak nevedia čo si z toho majú vyvodiť,“ dodal Mikla.

Účasť prekonala očakávania.
Foto: ON/Lenka Klobučníková

AiS2

Veľkou výzvou môže byť pre nového študenta orientácia v Akademickom informačnom systéme. Moderátori vysvetlili kreditový systém, spôsob vytvárania zápisných listov a rozvrhu. Povedali, prečo je dôležité komunikovať prostredníctvom univerzitnej e-mailovej schránky a predstavili tiež portál Edu.

Vysvetlili knižničný a stravovací systém. Neskôr skúsenejší študenti odovzdali prvákom niekoľko rád ako riešiť problémy alebo s kým jednotlivé záležitosti riešiť.

Nie len Študentský parlament

Nastupujúcim prvákom sa prihovoril aj manažér Študentského centra Miroslav Tvrdík. Opísal činnosť Študentského centra, poradenské služby, ktoré môžu študenti využívať a aktivity organizované centrom.

Začiatok Open Semester Party.
Foto: ON/Lenka Klobučníková

Na záver predstavili ďalšie študentské organizácie na našej škole. Svoju prácu odprezentovalo aj Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa Nitra. Centrum ponúka duchovné vyžitie pre všetkých študentov a organizuje rôzne podujatia, na ktoré ich jeho zástupcovia pozvali.

Podľa Miklu obsah prednášky razantne meniť nemuseli. „Aktualizujeme a dopĺňame informácie, prípadne ak máme nové nápady, nové podnety, tak to tam dopĺňame.“

Neformálna časť

Pre všetkých študentov univerzity si organizátori pripravili aj Open Semester Party. „Samozrejme je to taký štartér, aby sa rozlámali ľady, aby študenti vedeli čo sa tu dá zrealizovať a samozrejme je to taký predskokan Oktoberfestu, ktorý bude o týždeň v utorok,“ povedal Mikla. Zábava na Party trvala až do večerných hodín. Okrem hudby si hostia mohli vychutnať aj alkoholické a nealkoholické nápoje.

Titulná fotografia: ON/Lenka Klobučníková

Zdieľajte článok

Komentáre: