Docentka Pavelová: Za pätnásť rokov našej existencie máme viac ako tisíc odliečených klientov

Autorky: Jessica Vulganová, Kristína Magová
Začínali z ničoho. Na začiatku mali iba jednu budovu, ktorú získali akoby zázrakom a nechýbalo im veľké odhodlanie. Verili, že to, čo robia, má význam.

Na včerajších oslavách pätnásteho výročia vzniku neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ bolo poriadne veselo. Centrum navštívilo viacero sociálnych pracovníkov, odborníkov, ktorí pomáhajú rodinám v kríze, ako aj niekoľko bývalých či súčasných klientov. Ľudia, ktorí stáli za vznikom organizácie, už od začiatku verili, že ich čaká veľká budúcnosť. Chceli sa venovať sociálnej práci pre občanov mesta Nitry a širokého okolia. Podľa slov riaditeľky centra Pavelovej začínali s podobným projektom vo Veľkom Záluží.

„Nevedeli sme, čo presne ideme robiť, ale chceli sme niečo robiť,“ hovorí Pavelová.

Foto: ON/Kristína Magová

V roku 2007 dostala ponuku v Nitre, keďže poslanci mestského zastupiteľstva odhlasovali túto budovu. Bol to však pre ňu šok, pretože projekt sa už začínal rozbiehať v Trnave. Nakoniec sa pustili do opravy schátranej budovy, svojpomocne ju zrenovovali a cítili obrovskú podporu odliečených klientov. Trochu jednoduchšie pre nich bolo obdobie, keď začali spolupracovať s NSK a získali stabilnú finančnú podporu.

„Prvých päť rokov to bolo tragikomické, pracovali sme doslova na kolene, mali sme však víziu a tou bolo ponúknuť komplexné služby pre klienta a celú jeho rodinu,“ dodáva riaditeľka Pavelová.

Aktuálne riešia potrebu nového kolaudačného povolenia, púšťajú sa do ďalších rekonštrukcií budovy a veria, že svoje služby dokážu ešte viac vylepšiť. Podľa slov riaditeľky je ťažké nájsť odborníkov, ktorí s klientmi vedia dlhodobo spolupracovať, pretože je to práca veľmi náročná a nie každý pri nej vydrží až do konca. Pracovníci centra zároveň dodávajú, že téma závislosti by nemala byť stále tabu, potrebujú väčšiu podporu spoločnosti a snívajú o tom, že raz sa rezorty ako je zdravotníctvo a sociálne veci prepoja. Uľahčilo by to viacero vecí, hlavne hľadanie sociálnych pedagógov. Ľudský potenciál a ľudské zdroje sa totiž veľmi rýchlo míňajú.

Foto: ON/Kristína Magová

Na záver svojej reči riaditeľka dodáva, že za pätnásť rokov svojho pôsobenia majú 1 525 vyliečených klientov, z čoho polovica je v dlhodobej starostlivosti. Najviac z klientov sa pasovalo so závislosťou, ale aj s násilím.

Získali nórske granty

Organizácia BUDÚCNOSŤ štartuje 1. 1. 2023 svoj ďalší projekt, ktorým sa majú zameriavať na domáce a rodovo podmienené násilie. Výsledkom projektu majú byť služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia rozšírené alebo zlepšené. Výška poskytnutého grantu z Nórska je 341 997,50 €, pričom celkový grant sa vyšplhal na krásnych 402 350 €.

BUDÚCNOSŤ bez násilia

Projekt bude implementovaný na území NSK. Je priamo adresovaný cieľovej skupine osôb zažívajúcich domáce násilie v kontexte závislosti so zámerom podporiť budovanie špecializovaného poradenského centra v neziskovej organizácii BUDÚCNOSŤ, Nitra.

Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti bude poskytovať krízovú intervenciu, sociálne a psychologické poradenstvo individuálnou a skupinovou formou.

Rozšírenie služieb

Spoločnosť zabezpečí pomoc pri domáhaní sa práv a oprávneného nároku uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientov a podporné služby pre deti s dôrazom na manažment bezpečia pre klientov a ich deti.

Foto: ON/Jessica Vulganová

Detstvo bez násilia

Pre deti klientov zabezpečia podporné služby s minimálnou potrebou psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti odborníčkami a odborníkmi. Túto starostlivosť doplnia podporou detí v rozvoji záujmových aktivít a pomoci pri vzdelávaní zo strany študentov, našich pracovníkov, vyškolených v programe BUDDY.

Nenásilne o násilí

Súčasťou plánovaných aktivít je tiež vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov v oblasti závislostí s presahom do násilia v kontexte závislostí. Pôjde o rozšírenie kompetencií a zručností pedagogických pracovníkov, aby prostredníctvom priameho kontaktu s deťmi základných škôl boli schopní správne rozoznávať ich problémové správanie. Vzdelávací program bude rozdelený na kľúčové časti. Tie budú obsahovať témy, ako násilie, závislosť, násilie v kontexte závislostí.

Publicita a podporné aktivity

Súčasťou podpornej aktivity sú informácie o projekte počas celej realizácie jeho aktivít v súlade s požiadavkami povinnej publicity.

Partner projektu

Poradenské centrum ALEJ, autonómna ženská mimovládna organizácia, bude hlavným partnerom projektu. Je mu udelená vysoká odborná kredibilita a jeho súčasťou sú uznávané odborníčky, ktoré sa dlhodobo venujú oblasti domáceho násilia páchaného na ženách. Poskytuje efektívne intervencie v oblasti násilia a traumy. Úloha poradenského centra ALEJ bude spočívať v skvalitnení poradenských služieb a zvýšení odbornosti všetkých účastníkov zapojených do vzdelávacieho programu. Taktiež bude vzájomne spolupracovať v návrhoch na koncepčné systémové riešenia a inovácie riešení týkajúcich sa problematiky násilia v kontexte závislosti na Slovensku.

Titulná fotografia: ON/Kristína Magová

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.