Katedra slovanských filológií poskytla študentom a vyučujúcim priestor na prezentovanie vlastnej umeleckej tvorby

Tento text vznikol v spolupráci s projektom Tvorím/Tvor-im.
Autorka je jednou z organizátorok projektu.
V utorok 15. 11. 2022 sa v priestoroch Filozofickej fakulty uskutočnila katedrová čítačka univerzitných autorov pod záštitou Jozefa Brunclíka s názvom TVORÍM/TVOR-IM.

Podujatie trvalo necelé dve hodiny, počas ktorých sme sa mohli započúvať do umeleckých výtvorov študentov, ale aj vyučujúcich.

Podujatie prišli podporiť

Pozvanie prijal bývalý pedagóg Katedry slovanských filológií Igor Hochel spolu s manželkou. Na podujatí vystúpil s poetickou tvorbou z rôznych období. Vlasta Hochelová pri tejto príležitosti prečítala úryvky z jej pripravovaného románu. Boli publikované v časopise Rozum. Zavítal medzi nás aj bývalý študent katedry a dnes vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, Martin Navrátil. Pôríchodom na naše podujatie pripomenul svoje štúdium a predniesol aj básne z tohto obdobia.

Foto: Veronika Gažiová.

Prezentácia tvorby pedagógov

Vlastnú tvorbu nám sprístupnili aj súčasní vyučujúci. S vlastným výberom básní vystúpili doktorandky Janka Florková a Karolína Runnová. Štafetu prebrala      Martina Taneski, ktorá rovnako odprezentovala svoju poetickú tvorbu zo študentských čias. Zlatým klincom programu spomedzi terajších vyučujúcich bol Jozef Brunclík. Taktiež predniesol tvorbu z čias vysokoškolského štúdia, ale aj z obdobia, keď sa mu narodil syn.

Študenti a ich tvorba

Najväčší priestor na podujatí dostali terajší študenti Katedry slovanských filológií. Mali      možnosť prvýkrát verejne odprezentovať vlastnú tvorbu. Vo výbere umeleckých diel dominovala najmä poézia, no priestor dostala aj próza. Ozvláštnením podujatia bolo vystúpenie      Simony Kovačevovej vo forme stand-upu; publikum rozosmiala svojimi príbehmi zo života.

Foto: Veronika Gažiová.

Poďakovanie

Za krásnu atmosféru na podujatí by sme sa chceli poďakovať Jozefovi Brunclíkovi a všetkým zúčastneným. Mali odvahu prezentovať vlastnú tvorbu. Veríme, že v nej budú pokračovať. V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať publiku, ktoré svojou prítomnosťou podporilo každého účinkujúceho.

Veríme, že podobných akcií bude na katedre pribúdať a už sa na vás tešíme opäť. 

Titulná fotografia: Karolína Runnová.

Zdieľajte článok

Komentáre: