Día de los muertos: Najkrajší sviatok pripomenutia si zosnulých

Zatiaľ čo my oslavujeme Dušičky, v Mexiku sa oslavuje Día de los Muertos (Deň mŕtvych). Pri tomto názve sa nám vynoria obrazy farebných lebiek a zábavy, avšak skrýva sa v ňom omnoho viac. Odlišuje sa od Dušičiek či Halloweenu, má iné tradície a predsa je pre svet najkrajším.

Hudba, jedlo, masky, oslavy, radosť a smiech. Aj týmito slovami vieme opísať Día de los Muertos. V tom je jeho čaro.  Nejde len o to, uctiť si zosnulých členov rodiny a priateľov, je to oslava života a smrti. Pripomienka toho, že je jedno, z akej spoločenskej vrstvy pochádzame, všetci raz zažijeme smrť. Práve Deň mŕtvych ľuďom dáva nádej, že aj po smrti sa vrátia k svojim blízkym. Jeho krása očarila celý svet a dnes je zapísaný do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

História Día de los Muertos

Deň mŕtvych nie je žiadny nový sviatok. Jeho história začala takmer pred tritisíc rokmi. Povery hovoria, že miestni obyvatelia verili v bohyňu menom Mictecacihuatl, známu ako „Lady of the Death“ (Pani Smrti). Práve ona sa mala starať o duše, ktoré prešli na druhú stranu.

Sviatok má korene v indiánskych tradíciách. V tomto období ľudia pochovávali svojich blízkych pri ich domoch. Uctievať si mŕtvych bolo pre nich veľmi dôležité. Slávnosť pôvodne trvala mesiac, dnes trvá od 31. októbra do 2. novembra. Ľudia verili, že mŕtvi ich chodia navštevovať raz za rok. Doba návštevy sa delila na dátumy v závislosti od veku zosnulých.  Ako prvé mali prísť deti – 31. októbra o polnoci a tento deň sa nazýva aj „Deň malých anjelov“. To znamená, že celý 1. november je venovaný spomienke na deti. Tí, čo dosiahli dospelosť, navštívili svet ľudí o 24 hodín neskôr. Podľa iných teórií domorodí obyvatelia verili, že existovalo viacero miest, kam putujú mŕtve duše. Bojovníci, ktorí zomreli v boji, putovali jedným smerom a tí, čo prirodzenou smrťou, zas odchádzali do večnosti inou cestou.

Miesta, kam putovali zosnulí, mali rozdielne názvy. Krajina mŕtvych nazývaná Chichihuacuauhco, bola podľa mytológie prvou zastávkou po smrti. Tam musel duch človeka putovať niekoľko rokov, prekonať deväť náročných úrovní a až potom sa dostal do Mictlánu, miesta posledného odpočinku.

Komplikovane zdobené oltáre na vzdanie úcty zosnulým v Mexiku.
Foto: pexels.com

Ako sa odlišuje od Dušičiek či Halloweenu?

My si počas Dušičiek pripomíname našich milovaných, ktorí odišli z tohto sveta, zapálením sviečky a modlitbou počas krátkej návštevy cintorínov. Na rozdiel od nás, tí čo oslavujú Deň mŕtvych, na cintoríne strávia aj celú noc. Pre nás je to možno morbídne, ale pre nich je to symbol kvalitne stráveného času so svojimi blízkymi. Pri tejto príležitosti nejde len o to stretnúť sa s milovanými zosnulými, ale aj s rodinou a priateľmi. Osláviť smrť, život a prepojiť oba svety.

Halloween sa odlišuje od oboch spomenutých sviatkov. Síce aj pri Halloweene, aj pri Día de los Muertos je hlavným predstaviteľom smrť, ale v oboch prípadoch má toto slovo iný význam. Halloween propaguje smrť ako niečo strašidelné a dodáva zosnulým temnotu a hrôzu. V Mexiku sa smrť nepovažuje za niečo strašné. Práve naopak, ukazuje jej krásu. Jediným spoločných elementom oboch sviatkov je nosenie masiek.

Ako prebieha oslava Día de los Muertos ?

V Mexiku pri príležitosti dňa mŕtvych nejde len o spomínanie na svojich zosnulých blízkych, ale aj o to vzdať im úctu. Práve na vzdanie úcty slúžia ofrendas – komplikované zdobené oltáre. Sú srdcom a dušou tohto sviatku. Sú bohato zdobené kvetmi, sviečkami, jedlými lebkami, nechtíkom lekárskym. Ten mu dodáva špecifickú vôňu a nesmie chýbať fotka zosnulého, jeho obľúbené predmety, jedlo a nápoje. Živí príbuzní veria, že duchovia sú schopní vnímať vôňu a chuť jedla. Nezdobia sa len oltáre, ale aj hroby, od ktorých vedie cestička vytvorená z okvetných lístkov priamo k oltáru, aby daný duch nezablúdil.

Spomínané lebky sa zachovali ešte z čias domorodých obyvateľov Mexika. Pôvodne si nechávali lebky na pamiatku zosnulých. Dnes sú najčastejšie vyrobené z cukru a nesú meno pozostalého. Rovnako starou tradíciou je aj kostým lebky. Najznámejší je kostým kostry Catriny, ktorá predstavuje Pani Smrť. Mexičania sa údajne vysmievajú smrti týmito kostýmami, ale zároveň poukazujú na to, že smrť považujú za súčasť každodenného života a tešia sa, že sú bližšie svojim zosnulým.

Očaril svet …

Nie len, že sa sviatok zapísal do svetového dedičstva, ale ohúril svojou jedinečnosťou ľudí po celom svete. Rozdielne kultúry, sociálne skupiny, mladí či starší sa zhodli, že Día de los Muertos je najkrajším pripomenutím si zosnulých. Na festivale sa schádzajú ľudia z celého sveta, aby zažili tento významný okamžik s čarovnou atmosférou. Všetci môžu byť súčasťou festivalov, ale môžu prísť aj na cintorín a prežiť osobnejšie okamihy s miestnymi. Tento nádherný sviatok prilákal už toľko ľudí, že na jeseň je Mexiko pravdepodobne jednou s najnavštevovanejších krajín sveta.   

Výzdoba hrobu počas Día de los Muertos
Foto: pexels.com

Titulná fotografia: pexels.com

Zdieľajte článok

Komentáre: