Študentov trápi výber tém bakalárskych prác

Pri výbere témy bakalárskej práce nie sú všetci študenti na rovnakej štartovacej čiare – ak sa…

Sociálne štipendium: Toto potrebujete na vybavenie

S príchodom akademického roka si študenti kladú mnoho otázok. Medzi ďalšími aj tie, ktoré sa týkajú sociálneho…

Ako to vyzerá s mimoriadnymi štipendiami? Občas nečas sa pýtal za vás

Semester sa nám pomaly končí a niektorí zo študentov už pár dní aktualizujú Akademický informačný systém. Dôvodom…