Bakalárku a diplomovku odovzdať dvakrát v pevnej väzbe, prosím!

Pravidlá hovoria jasne: keď chceš ukončiť bakalárske alebo magisterské štúdium, napíš záverečnú prácu a v dvoch vyhotoveniach ju…

Študenti si dávajú vypracovať záverečné práce, platia v stovkách eur

Písanie odborných prác na objednávku za finančnú odmenu. Služby, ktoré vyhľadáva v univerzitnom svete čoraz viac študentov,…