Medzinárodná mediálna súťaž pre študentov VŠ

mits-sutazSi študentom vysokej školy a trúfaš si napísať článok alebo nakrútiť krátky dokumentárny film o životných osudoch migrantov a ich snahe presadiť sa v novej krajine, alebo o organizácii, ktorá sa venuje prisťahovalcom? Tak sa zapoj do medzinárodnej súťaže Migrants in the Spotlight a môžeš vyhrať zaujímavú cenu a účasť na slávnostnom ceremoniáli počas medzinárodnej konferencie v Budapešti!

Čo?

Medzinárodná súťaž o najlepší článok a dokumentárny film o migrácii a integrácii.

Kde?

Súťažné príspevky sa majú zaoberať otázkami migrácie, integrácie alebo kultúrnej rozmanitosti na Slovensku, v Českej republike, Litve, Lotyšsku, Maďarsku alebo Rumunsku.

Kto?

Súťaž je určená pre študentov vysokých škôl v Európskej únii vo veku od 18 do 28 rokov.

Kedy?

Súťažné príspevky a prihlášky možno zasielať do 4. apríla 2011.

Ceny pre víťazov:

Prvá cena – 1 000 eur. Druhá cena – 500 eur. Tretia cena – 200 eur (celkovo 6 cien v 2 kategóriách).

Víťazi súťaže budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční v máji 2011 na medzinárodnej konferencii v Budapešti a ich práce budú zverejnené vo vybraných médiách. Výdavky na účasť na konferencii hradí organizátor.

Súťaž na Slovensku organizuje IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu a Nadácia Milana Šimečku v rámci projektu Migranti v centre pozornosti: Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov, ktorý je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom European Integration Fund Community Actions 2009.

Podmienky súťaže:

Kritériá pre súťažiacich

Súťaž je určená študentom vysokých škôl v EÚ vo veku od 18 do 28 rokov. K prihláške do súťaže je potrebné priložiť potvrdenie o štúdiu (napr. kópiu študentskej identifikačnej karty alebo potvrdenie o návšteve školy) a doklad o veku.

Súťažné príspevky sa majú tvorivo zaoberať otázkami migrácie, integrácie alebo kultúrnej rozmanitosti. Príkladom môže byť príbeh mladého migranta, ktorý sa snaží presadiť v novej krajine, príbeh úspešnej integrácie v cudzine, či predstavenie organizácie, ktorá sa venuje prisťahovalcom a pod.

Súťažiaci môžu podať prihlášku len v jednej z dvoch súťažných kategórií. Práce nesmú byť dosiaľ publikované, ani ocenené v žiadnej inej súťaži.

Všetky súťažné práce musia byť v anglickom jazyku (v dokumentárnych filmoch môžu byť anglické titulky) a musia byť vytvorené v roku 2010 alebo 2011 (do uzávierky súťaže 4. apríla 2011).

Rozsah článku: od 1 500 slov do 3 000 slov, vo formáte .pdf.

Dĺžka dokumentárneho filmu: 5 až 10 minút vrátane úvodu a záverečných titulkov, vo formáte .mp4, .mpg, .mov, .mpeg alebo .wmv. Veľkosť súboru filmu uploadovaného cez www.mits-eu.org nesmie prekročiť 20 MB (z technických dôvodov webovej stránky), pričom súťažný príspevok zasielaný poštou na DVD môže byť vo väčšom formáte s menšou komprimáciou a v lepšej kvalite.

Uzávierka súťaže: 4. apríl 2011, 17.00 hod. SEČ.

Ceny pre víťazov v kategóriách článok a dokumentárny film:

1. cena: 1 000 EUR

2. cena: 500 EUR

3. cena: 200 EUR

Okrem získania finančnej odmeny a certifikátu budú výhercovia pozvaní na odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční na medzinárodnej konferencii „Podpora integrácie migrantov prostredníctvom médií a medzikultúrneho dialógu” (17. a 18. máj 2011, Budapešť), realizovanej v spolupráci s maďarským predsedníctvom EÚ. Náklady na účasť na konferencii hradia organizátori. Práce víťazov budú následne prezentované v rôznych médiách (webové stránky, noviny, YouTube atď.).

Podanie prihlášky a práce do súťaže:

Súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky súťaže a chcú sa do nej zapojiť, musia do 4. apríla 2011 do 17.00 hod. zaslať prostredníctvom webovej stránky Migrants in the Spotlight – www.mits-eu.org:

1. súťažnú prácu (článok alebo dokumentárny film),

2. prihlášku,

3. naskenovaný doklad o veku a potvrdenie o štúdiu/kópiu študentskej identifikačnej karty.

Zároveň je potrebné tieto podklady zaslať najneskôr do 4. apríla 2011 poštou na adresu:

IOM Hungary
MITS Media Competition
Revay utca, 12

1065 Budapest
Hungary

Súčasťou formulára prihlášky je povinné zhrnutie (maximum 750 slov alebo 5 000 znakov), v ktorom súťažiaci vysvetlí, prečo si vybral danú tému, ako postupoval pri písaní článku alebo tvorení dokumentárneho filmu a prečo by mala jeho práca byť ocenená. Všetci súťažiaci musia v prihláške potvrdiť, že práca je ich vlastná a svojím dielom neporušili autorské práva. Súťažiaci tiež poskytne IOM a projektovému konzorciu partnerov súhlas so zverejnením ich prác.

Prihláška, ktorú vyplníte a podáte online v elektronickej verzii cez webovú stránku, vám bude automaticky zaslaná vo formáte .pdf na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške. Prihlášku vytlačte a pred zaslaním poštou (spolu so súťažnou prácou a povinnými prílohami) podpíšte.

Postup zaslania súťažného článku: Článok vo formáte .pdf s podpisom súťažiaceho je potrebné zaslať do súťaže cez webovú stránku súťaže a originál článku s podpisom a spolu s vyplnenou, vytlačenou a podpísanou prihláškou, dokladom o veku a potvrdení o štúdiu zaslať poštou na adresu IOM Hungary (viď vyššie).

Postup zaslania súťažného dokumentárneho filmu: Film vo formáte .mp4, .mpg, .mov, .mpeg alebo .wmv je potrebné zaslať do súťaže cez webovú stránku súťaže a originál práce na DVD spolu s vyplnenou a podpísanou prihláškou, dokladom o veku a potvrdení o štúdiu zaslať poštou na adresu IOM Hungary (viď vyššie).

Postup hodnotenia prác:

Práce bude hodnotiť komisia zložená z profesionálnych novinárov a odborníkov zo zahraničia, ktorí sú členmi konzorcia projektu Migrants in the Spotlight: pracovníci úradov IOM, Centra pre nezávislú žurnalistiku (HU); New School (CZ); Ústavu filozofie a sociológie na Lotyšskej univerzite (LT); Ústavu žurnalistiky na Vilniuskej univerzite (LV); Sorosovej nadácie (RO) a Nadácie Milana Šimecku (SK).

Hodnotitelia budú posudzovať práce podľa nasledujúcich kritérií: dodržanie témy, zrozumiteľnosť posolstva práce, originalita (predstavenie témy, spracovania práce), pochopenie situácie v oblasti migrácie alebo integrácie v jednej zo súťažných krajín.

Práce, ktoré nebudú spĺňať kritériá súťaže, budú zo súťaže vylúčené.

Viac informácií

Bližšie informácie o súťaži v anglickom aj slovenskom jazyku a formulár prihlášky do súťaže nájdete na webovej stránke www.mits-eu.org.

Kontakt pre Slovenskú republiku: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Michal Milla, e-mail: mmilla@iom.int.

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.