Ivan Bella: Muž, ktorý prvýkrát vyniesol náš dvojkríž do vesmíru

Ing. Ivanovi Bellovi sa podarilo v živote to, k čomu je na Zemi pripustená len hŕstka…

Nitrianske univerzitné dni aj na Nitrianskom hrade

Tento rok si počas Letných univerzitných dní mohli študenti UKF a SPU vychutnávať atmosféru každoročného podujatia na…

Relax v Park Hoteli Tartuf si užije…

… niekto z našich čitateľov, kto správne zodpovedal jednoduchú otázku, kedy bol postavený kaštieľ, ktorý je…

Večerová oslávi jubileum na divadelných doskách. S Korepetítorom!

Dlhoročná členka Divadla Andreja Bagara Eva Večerová si k svojmu životnému jubileu darovala zaujímavý darček – hru…

Židovská Bratislava

„Judaizmus, tradičné židovské náboženstvo,  vychádzajúce z “hebrejskej biblie” (zodpovedá približne Starému zákonu – 5 kníh Mojžišových),…

Prvé zasadnutie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 8.1.3 Športová edukológia na PF UKF v Nitre

Dňa 14. júna 2012 sa uskutočnilo prvé zasadnutie odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore…