Židovská Bratislava

12„Judaizmus, tradičné židovské náboženstvo,  vychádzajúce z “hebrejskej biblie” (zodpovedá približne Starému zákonu – 5 kníh Mojžišových), z Talmudu a náboženských komentárov. Patrí spolu s kresťanstvom a islamom medzi tri svetové monoteistické náboženstvá.”

Informácie práve zmienené sú jedny z tých, ktoré som o židovstve vedel, nehovoriac ešte o Tóre, Múre nárekov, Jeruzaleme, jeho preklade na základe akejsi slovnej zlepeniny „Jerušalajim” – paradoxne „Sídlo pokoja” , ďalej synagóge (miesto zhromaždenia), obriezke a o ich sociálnom delení v čase Krista na farizejov, saducejov, zákonníkov atď. Však niečo sa na človeka počas štúdia či už na strednej alebo vysokej školy nalepí.

Z histórie je ešte dôležité spomenúť kľúčovú vec, a to zničenie Druhého Jeruzalemského chrámu rímskym cisárom Titom v roku 70 nášho letopočtu, z ktorého zostal iba západný múr, a to už zmienený Múr nárekov. Odvtedy už žiadny chrám naši bratia Židia nevybudovali.

8

Ich náboženstvo sa ale rozšírilo do celého sveta. Niet štátu, kde by sa ich viera a kultúra nevyskytla. Výnimkou nie je ani naše hlavné mesto Bratislava, ktorú sme v rámci Katedry histórie FF UKF v Nitre, navštívili 26.4. 2012. Program bol vypracovaný PaedDr. Veronikou Slnekovou, PhD., ktorá bola teda organizátorkou tohto podujatia. Exkurzia mala nadviazať na kurzy „Dejiny každodennosti”, ktoré navštevovali prváci magisterského stupňa jednoodborového štúdia histórie. Nakoľko to ale nemala byť uzavretá akcia, prihlásili sme sa aj z iných ročníkov a to dokonca aj učiteľské aprobácie, kde ako jeden predmet figuruje história.

5

Z Nitry sme vyrazili ráno o 7:30. V Bratislave nás už čakala pani doktorka Slneková, s ktorou sme ako prvé miesto navštívili Mauzóleum Chatama Sófera. Pre ujasnenie, Chatam Sófer (hebr. חת”ם סופר) alebo Chasam Sófer, vlastným menom Moše Schreiber bol najväčší židovský náboženský učenec 19. storočia. Chatam inak znamená po hebrejsky „pečať”. Tento významný rabín, za ktorým do mauzólea každoročne putujú stovky veriacich uctiť si jeho pamiatku sa v spojitosti s Bratislavou stal  13. októbra 1806 rabínom bratislavskej židovskej obce. O mauzóleu i o rabínovi Chatamovi nám porozprával PhDr. Peter Salner, DrSc. Do mauzólea sme vstúpili okolo 9:30. Na hlavách sme v zastúpení mužskom museli mať akúkoľvek prikrývku. Mne a niektorým ďalším pani doktorka Slneková poskytla autentickosť v podobe tzv. kippah alebo tiež jarmulka, čo je malá židovská čapička. Pán doktor Salner nám povedal naozaj veľa zaujímavostí. Dokonca práve pri našej návšteve si prišiel rabínovu pamiatku uctiť židovský manželský pár, kde obaja si na konci návštevy rituálne umyli ruky, nakoľko je cintorín pre Židov nečistým miestom. A práve v tejto otázke ma zaujala jedna skutočnosť, ktorú postupne ozrejmím. Mauzóleum bolo v deväťdesiatych rokoch z rozhodnutia bratislavskej Židovskej náboženskej obce rekonštruované. Architektom bol katolík Martin Kvasnica. Celý priebeh stavebných prác, ako aj architektonické riešenia boli poznačené zložitými halachickými (halacha – židovský zákon) pravidlami, na ktoré prísne dohliadal mašgiach (odborník na rituálne predpisy) z Izraela. Základnou požiadavkou bolo zachovanie pokoja mŕtvych počas stavebných prác, čo obmedzilo vstup do priestoru pohrebiska, ako aj výkopové práce na celej parcele, pretože ide o bývalý cintorín. Pôvodné múry hrobky nesmeli byť stavebne upravované. Architektonické riešenie muselo rešpektovať mnoho rituálnych predpisov. A tu sa dostávam k otázke, ktorá zaujala mňa. Na celom projekte bolo najkomplikovanejšie zabezpečenie prístupu pre kohénov (potomkov Chrámových kňazov), ktorí si musia uchovať rituálnu čistotu a nesmú prísť do priameho kontaktu s „kontaminovanou” pôdou cintorína. Do objektu sa preto vstupuje lávkou ponad pozemok bývalého cintorína, 10 cm vysoko nad zemou. Predsieň a modlitebný priestor pre kohénov majú vlastné zastrešenie a od pohrebiska sú oddelené sklenou stenou a dôkladnou izoláciou. Z rituálneho hľadiska preto nie sú súčasťou cintorína a kohéni sa tak môžu bez obáv modliť v tesnej blízkosti hrobov rabínov.

2

Ďalej v programe nasledovala návšteva Múzea židovskej kultúry SNM, kde nám urobila prednášku bývalá lektorka PhDr. Eva Poláková, PhD., ktorá bola tak ako vedomostne kapacita aj veľmi charizmatická. V múzeu boli rôzne židovské kultové predmety, situované do akýchsi blokov. V prvom rade nás upozornila, že celý čas bude rozprávať o Židoch ortodoxných – pravoverných, nakoľko existujú aj Židia neologickí, ktorí sa snažia zapadnúť do našej bežnej spoločnosti. Nebudem to tu viac rozpisovať, ale ponúkam vám svoje poznámky, ktoré som si po exkurzii spísal:

Minjan -10 mužov v synagóge, minimálny počet, pri ktorom sa môže naplno modliť…

Tóra – zvytok (5 kníh Mojžišových)…oblieka sa, keď sa ide odložiť

v Tóre sa číta postupne, najprv kohéni, potom leviti a potom Izraeliti, najprv tí, ktorým sa v danom týždni narodil chlapec, potom tí, ktorým  dievča…

Tóry sa nesmie nikto dotknúť holou rukou, teda ju nesmie nikto čítať tým, že si označuje písmo prstom, nesmie sa dotknúť písma, ak sa to stane, stráca čistotu, pravosť- kóšernosť a musí sa pochovať, s poctami ako človek

Jad – ukazovátko na čítanie tóry

Kóšer – riadny, čistý, akceptovateľný

Židovské ortodoxné kuchyne – rozdelené na dve časti, kde v jednej časti sa narába a uskladňuje sa mäso a v druhej časti mliečne výrobky, nesmú sa zmiešať…ani jedlo samotné, v žalúdku, ani riad. Pokiaľ áno, napríklad tým, že prenesiete vidličku z časti určenej pre mäso do časti určenej pre mlieko, všetko sa musí vyhodiť a kúpiť nové…výslovne, Židia nesmú nič miešať…

Ortodoxní Židia nenosia ani odev z dvoch rôznych textílií, teda vlnené a bavlnené, vždy len jeden druh

Ryby – neutrálne, pečivo – neutrálne

Hovädzie mäso – konzumujú len predok kravy, po 13. rebro, zarezáva sa rituálne. Pokiaľ nie je na konci procesu označená za kóšer, nesmú ju jesť… (Pani lektorka spomenula príklad toho, ako raz v rámci jej kóšer reštaurácie objednala 10 býkov na zarezanie a na konci boli kóšer len dvaja)

Halacha – zákon, židovské právo

Micvot – prikázania, ktorých je dokopy 613, 248 pozitívnych prikázaní a 365 zákazov; pre ženy sú stanovené 3 prikázania

Mäso – môžu konzumovať iba párnokopytníky, prežúvavce, teda prasa je párnokopytník, ale nie je prežúvavec, ťava je prežúvavec, ale nie je párnokopytník…

Svadba – pri svadbe sa rozbíja čaša, z ktorej pijú novomanželia – symbol – zničenie Jeruzalemského chrámu a smútok z toho, ktorý v sebe stále nosia

Kóšerovanie hlávkového šalátu – každý list šalátu sa presvieti, pri hľadaní chrobákov, potom sa listy namáčajú v troch nádobách, vo vode na hodinu…špina sa vyplaví, potom sa vložia do druhej, potom do tretej a tuším sa ten proces asi vykoná ešte dva krát… Pokiaľ sa v konečnej fáze vynorí špina vo vode, šalát je nepoužiteľná – vyhadzuje sa

Kóšerovanie riadu pre reštauráciu – v živej vode, poháre namáčali do Dunaja

9

Po návšteve múzea nasledovala ešte návšteva Nadácie Milana Šimčeku, ktorá má vo svojom programe 3 projekty:

1.      Osudy tých, ktorí prežili holokaust (svedectvá a výpovede tých, ktorí prežili Holokaust, princíp oral history; všetky svedectvá sa archivujú a totožnosť tých, čo vypovedali patrične anonymizuje)

2.      S Rómami žiť budeme, ide o to ako…

3.      Výchova k ľudským právam je ľudským právom

Nakoniec sme ešte navštívili synagógu na Heydukovej ulici. Tu sme mohli konkrétne vidieť, ako to v takej synagóge vyzerá. Sprievodcu nám robil Ivan Pasternák, príslušník tamojšej židovskej obce, ktorý naozaj v rámci svojich možností obsiahlo vysvetľoval ich princípy viery, opisoval zmysel predmetov, úkony a dokonca nám čiastočne povedal svoj príbeh skrývaného dieťaťa.

3

Bolo to naozaj obohacujúce zakončenie celodennej exkurzie, z ktorej sme odchádzali naplnení novými poznatkami, nasýtení novými emóciami a so stavom prehĺbenejšej empatie voči naším bratom Židom, ako ich ja veriaci kresťan nazývam. Lebo práve informačná bariéra a priepasť je častým determinantom nepochopenia a nepokojov. Týmto aj ďakujem pani doktorke za skvelý zážitok a tiež aj za pozvanie na kofolu.

Karol Gazdík

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.