Nový rektor UKF Ľubomír Zelenický: „Chcem medzi ľudí vrátiť vzájomnú komunikáciu“

Naša univerzita má nového rektora. Keďže odchádzajúci rektor už kandidovať nemohol, na jeho miesto po vymenovaní prezidentom…

Šport pri tyči

Každý mladý človek potrebuje pre svoj psychický a aj fyzický vývin dostatok pohybu. Na mysli máme akékoľvek príjemné rozptýlenie,…

S čajom v ruke a s knihou na kolenách

Na potulkách mestom Nitra sme pre vás objavili ďalšie zaujímavé miesto. Ak ste ho už mali možnosť spoznať,…

Ach, tie výkazy

Beáta Dubasová v jednej svojej pesničke spieva: Účesy, účesy, ach, tie účesy… Študenti UKF si zas…