Keď tri pokusy nestačia: Čo je dôležité vedieť o prenášaní predmetov do ďalšieho ročníka?

Zrejme skoro každý, kto navštevuje vysokú školu, pozná ten pocit, keď sa mu v systéme AiS objaví po skúške nelichotivé hodnotenie FX. Najskôr príde jedno, v horšom prípade aj druhé. Čo ak sa tam však objaví aj tretia nedostačujúca známka? Vtedy už musí študent pristúpiť k takzvanému prenášaniu predmetu do ďalšieho ročníka. Študijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa hovorí podrobne o tejto problematike. Ako tento nepopulárny proces prebieha, si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

Koľko kreditov potrebuje študent na pokračovanie v štúdiu?

Počet kreditov, ktorý by mal študent získať za jeden semester, má byť 30, teda 60 za akademický rok. Tieto čísla vychádzajú z faktu, že pred získaním titulu bakalár musí študent dosiahnuť 180 kreditov a na magisterský titul potrebuje ďalších 120. Rozdiely môžeme pozorovať v podmienkach pre externistov, tam je možné získať najviac 48 kreditov za rok, v závislosti od študijného programu a štandardnej dĺžky štúdia. Tieto čísla sú ideálom toho, čo môže študent dosiahnuť. Avšak minimum potrebné na postup do ďalšieho ročníka tvoria dve tretiny kreditov, ktoré tvoria štandardnú záťaž za akademický rok. V prípade denných študentov je to teda 40 kreditov.

Je možné si neúspešne absolvovaný predmet nahradiť iným? Aké sú možnosti pri jeho opätovnom zápise?

Študijné predmety môžeme rozdeliť do troch kategórií a podľa toho sa aj odvíjajú možnosti, ktoré má študent pri opätovnom zápise do rozvrhu.

Povinné predmety – ako už pri tejto skupine vyplýva z názvu, ich absolvovanie je nevyhnutné pre úspešné ukončenie štúdia. Po opätovnom zapísaní predmetu má študent znova jeden riadny a dva opravné termíny na vykonanie skúšky. Ak opäť neprospeje, bude vylúčený zo štúdia. Vo výnimočných a zdôvodnených prípadoch môže dekan fakulty pristúpiť k povoleniu opätovného zápisu.

Povinne voliteľné predmety – v tomto prípade platí, že pri druhom zápise si študent môže zvoliť aj iný povinne voliteľný predmet z ročníka, z ktorého si prenáša skúšku. Ak dosiahne opäť celkové hodnotenie FX, bude zo štúdia vylúčený.

Výberové predmety – pri neúspešnom absolvovaní je možné ich nahradiť inými z tejto kategórie alebo si neúspešný predmet zapísať znova. Jediné, na čo treba prihliadať, je, aby študent do konca štúdia získal z výberových predmetov toľko kreditov, koľko je určených pre daný študijný program.

Vo všeobecnosti platí, že predmet, ktorý bol hodnotený známkou nedostatočný v letnom semestri, si študent môže zapísať len v ďalšom ročníku letného semestra. Tak isto sa postupuje aj pri zimnom semestri.

Pri zapisovaní nových predmetov do rozvrhu si treba všímať, či ich zápis nie je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu. V takomto prípade by mohlo dôjsť k problémom u študentov, ktorí si podmieňovací predmet prenášajú.

Ako si opätovne zapísať neabsolvovaný predmet?

Aj tento proces, rovnako ako väčšina štúdia, sa organizuje v systéme AiS. Rozdiel oproti prvému zapisovaniu predmetu je v tom, že si v zápisnom liste treba zvoliť možnosť pridať neabsolvovaný predmet. Po otvorení tohto okna sa objaví zoznam predmetov, ktoré boli hodnotené konečnou známkou FX, a vybrať si z nich. Potom už prebieha prihlasovanie na rozvrh presne tak, ako pri ostatných predmetoch.

Čo môže spraviť študent, ak si prenáša predmet z 3. alebo 5. ročníka?

Asi najväčšou nočnou morou vysokoškoláka je predstava, že nezvládne predmet v ročníku, v ktorom by mal riešiť najmä bakalársku či diplomovú prácu. V takomto prípade nastáva problém, keďže daný stupeň štúdia už nemá vyšší ročník, kam by sa dal predmet preniesť. „Študent, ktorý neabsolvuje prvýkrát zapísaný predmet v poslednom ročníku štúdia, má právo zapísať si ho znovu. To však znamená, že sa nevyhnutne dostane do nadštandardnej dĺžky štúdia, ktorú si musí hradiť,“ povedala pre Občas nečas Jarmila Jurová, prodekanka pre vzdelávanie filozofickej fakulty.

 

autorka: Jana Sedláková
titulná foto: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.