Chcem si predĺžiť ISIC. Ako mám postupovať?

Onedlho sa začne škola, s čím sa spája niekoľko otázok. Jednou z nich je aj predlžovanie ISIC karty.

Ešte v letnom semestri minulého akademického roka bol d dispozícii dotazník ohľadom záujmu o známku ISIC, prípadne NO ISIC. Ak ste si označili v dotazníku NO ISIC, pri zápise vám túto známku vydajú a už nemusíte nič riešiť.

V prípade, že ste si zvolili predĺženie karty ISIC známkou, musíte zaplatiť poplatok 10 eur. Rovnako treba postupovať  aj vtedy, ak ste si nezvolili v dotazníku žiadnu známku. Ako bolo avizované minulý rok, tento dotazník má za cieľ zistiť záujem a predchádzať objednávaniu prebytočnému množstvu známok.

Údaje pre platbu:

Číslo účtu: SK29 8180 0000 0070 0007 3041

Variabilný symbol: 1402 XXXXXX (6-miestne číslo je uvedené na každom ISIC-u pod fotkou)

Správa pre prijímateľa: meno študenta

Obe známky budú k dispozícii hneď po zápise, pričom si ich môžete vyzdvihnúť na dvoch miestach – v hlavnej budove UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku 1 a v budove pedagogickej fakulty na Drážkovskej ceste 4. Pre jej obdržanie je potrebné mať potvrdenie o návšteve školy (vydajú vám ho pracovníčky študijného oddelenia pri zápise) a potvrdenie o platbe, ktoré si vytlačíte z internetbankingu.

Okrem tejto alternatívy si ISIC známku môžete kúpiť v pobočkách CKM Travel. Musíte si taktiež nachystať potvrdenie o návšteve školy a 10 eur.

 

Foto: isic.sk

 

foto: archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: