Vegetariánstvo si ľudia vyberajú z morálnych dôvodov, aj rastlinná výroba však ohrozuje životné prostredie

Vegetariánstvo je u mladých ľudí čoraz obľúbenejšie. Mnohým nejde len o svoje zdravie, ale záleží im na dôsledkoch na životné prostredie. A živočíšna výroba má nepriaznivý dopad nielen na prírodu, ale aj na blaho zvierat.

Vegatariánstvo je spôsob stravovania, pri ktorom absentuje mäso. Dôvodov zvoliť si takýto životný štýl môže byť mnoho. Buď je to osobný dôvod, alebo je cieľom vyššie dobro. Dobro pre zachovanie prírody a etiky a súcitenie so zvieratami, ktoré majú čoraz ťažšie podmienky pre život.

Takisto je to aj s produktmi zo zvierat – vajcami, mliekom a mliečnymi výrobkami. Ľudia, ktorí pristúpia až na extrém, keď odmietajú konzumovať aj produkty zvierat, sa nazývajú vegáni. Ich dôvody sú najmä environmentálne a etické.

Zrýchlená výroba a erózie pôd

Priemerný Slovák zje za rok až 70 ton mäsa a toto číslo stále narastá. Dôvodom je cenová dostupnosť rôznych druhov mäsa. Vzhľadom na čoraz väčší dopyt po mäse a mäsových výrobkoch je ekonomika nastavená tak, že je potreba produkovať mäso v stále väčších množstvách.

Tak nastáva situácia, keď je žiadané zrýchliť výrobu a zvýšiť množstvo výrobkov. Zvieratá chované vo veľkochovoch často nemajú dostatočný priestor na život a sú dopované rôznymi urýchľovačmi rastu a liekmi na prevenciu chorôb.

Ľudská populácia taktiež stále narastá a je nutné vyhradiť na živočíšnu výrobu ďalšiu pôdu. Preto dochádza k výrubom lesov a záberom ďalšej pôdy.

Živočíšna výroba je náročná nielen na priestor, ale aj na suroviny. Strava pestovaná pre zvieratá sa produkuje na úkor ľudí. Aj v pestovaní dochádza k intenzifikácii a degraduje sa zdravá pôda, ktorá môže ľahšie podliehať erózii a zosuvom.

Foto: pixabay.com

Aj rastlinná výroba škodí

Mnohí ľudia chcú znížiť svoje nároky a prispieť tak k postupnej obnove zdravého prostredia a dali sa na cestu vegetariánstva a vegánstva. Súvisí to aj so súcitom k zvieratám a prejavom spolupatričnosti. Nechcú, aby boli zabíjané nevinné zvieratá, keďže sú presvedčení, že dospelý zdravý človek si vystačí aj s čisto rastlinnou stravou.

Pri vegetariánskom stravovaní netreba ale zabúdať, že výber vhodných potravín je nesmierne dôležitý. Ak je dôvodom vegetariánstva ochrana životného prostredia, nemá zmysel nakupovať rastlinné výrobky, ktoré môžu mať rovnaký, ak nie aj horší dopad na prírodu. Najvhodnejšie je nakupovať produkty z regiónu, podporiť domácich farmárov a vyvarovať sa rýchlym občerstveniam, kde je pôvod jedla ťažko identifikovateľný. Palmový olej, nachádzajúci sa v mnohých polotovaroch a vegetariánskych výrobkoch, prírodu nezachráni.

Rôzne produkty pestované na opačnom konci sveta taktiež nie sú vhodným riešením, keď pricestujú vďaka tonám nafty. Ak niekomu záleží na prírode, nemusí byť vegetarián, stačí mäso konzumovať striedmo (maximálne raz za týždeň) a starostlivo si vyberať zdroj, odkiaľ mäso a produkty zo zvierat pochádzajú.

autorka: Veronika Selecká
titulná foto: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: