Zaujímavosti z histórie: O názve našej univerzity rozhodovala Mečiarova vláda

Tiež ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo naša univerzita nesie meno po Konštantínovi Filozofovi – misionárovi a teológovi, ktorý nám spolu s Metodom daroval písmo?

Začiatky našej univerzity sú datované do roku 1959, keď po reforme školstva vznikol tzv. Pedagogický inštitút. Hlavnou podstatou reformy bolo zrušenie ostatných škôl s výučbou pedagógov, aby ich nahradili Pedagogické inštitúty.

Pedagogický inštitút v Nitre, ktorý bude o dva roky oslavovať 60. výročie, bol v roku 1964 nahradený Pedagogickou fakultou.

V roku 1992 bola zriadená Nitrianska univerzita, ktorá bola však ešte v tom istom roku rozdelená na Vysokú školu poľnohospodársku a Vysokú školu pedagogickú.

Predchodkyňa UKF – Vysoká škola pedagogická, mala v tom období len tri fakulty: fakultu humanitných vied, fakultu prírodných vied a pedagogickú fakultu.

Súčasný honosný názov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre získala naša alma mater rozhodnutím vlády SR, ktorej v tom čase predsedal Vladimír Mečiar.

„Za určujúcu a vývinovo zlomovú udalosť sa pokladá historicky opodstatnená zmena názvu z VŠPg na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, schválená Národnou radou SR v novele vysokoškolského zákona zo dňa 23. októbra 1996,“ píše sa v publikácii Polstoročie v službách vzdelanosti – 50 rokov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Slávnostná inaugurácia UKF sa konala 13.februára 1997 v predvečer výročia smrti svätého Cyrila.

Kto bol Konštantín Filozof?

Konštantín Filozof, známy tiež ako Cyril, bol byzantským filozofom, teológom, misionárom, jazykovedcom a prekladateľom. Spoločne s Metodom v roku 863 prišli na Veľkú Moravu a medzi Slovanmi šírili kresťanstvo, kultúru a priniesli im písmo – hlaholiku. Konštantín zomrel ako 42-ročný a pochovali ho v Bazilike sv. Klementa v Ríme.

autorka: Barbora Vojtelová

titulná foto: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: