Doplňujúci zápis predmetov začne už o niekoľko dní. Detaily z nepozornosti môžu spôsobiť problémy

So začiatkom semestra súvisí pre mnohých aj zapisovanie sa na predmety a ich následné vkladanie si do rozvrhu. Niektorí študenti si už stihli vytvoriť rozvrh, aký im vyhovuje v predstihu. Iní však ešte zistili, že si potrebujú dodatočne niečo pridať, či chcú naopak predmet odobrať. Druhá skupina by mala spozornieť už o niekoľko dní. 

Systém AIS sa pre dodatočné zápisy otvorí prvého februára pre Filozofickú fakultu a Pedagogickú fakultu. Zvyšné fakulty by už túto možnosť mali mať niekoľko dní sprístupnenú. Počas dodatočného zápisu si študenti môžu vyberať predmety, ktoré si nezvolili počas predzápisu. Zároveň je to posledná šanca na vytvorenie si rozvrhu pre tých, ktorí v priebehu zimného semestra nestihli predzápis a nevedia si tak teraz zostaviť rozvrh hodín. Počas dodatočného zápisu si tiež môžete z odstraňovať zo zápisného listu predmety, ktoré nechcete absolvovať.

Ďalší dôležitý dátum je uzatvorenie systému. Pre Filozofickú fakultu a pre Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva je tým dňom 17. február. Študenti pedagogickej fakulty majú na zmeny v rozvrhu o dva dni menej. Na Fakulte stredoeurópskych štúdií a na Fakulte prírodných vied je kľúčovým dátumom 24. február.

Nezabudnite na dôležité maličkosti

Študenti by nemali zabúdať, že predmety, ktoré sa rozhodnú nakoniec neabsolvovať, nestačí odobrať z rozvrhu, ale treba si ich aj odstrániť zo zápisného listu (v zápisnom liste môžete po kliknutí pravým tlačidlom zvoliť možnosť odobrať predmet). Inak vám pedagóg udelí hodnotenie Fx. Ak by ste si o rok predmet zapísali znova a opäť ním neprešli, takýto prípad by znamenal vylúčenie zo štúdia.

Študijný poriadok je vrámci druhého zápisu toho istého predmetu nekompromisný. Nezáleží, či ste pri prvom zápise neprešli kvôli náročnosti predmetu, alebo ste si ho len zabudli vyradiť z rozvrhu. Rovnako tak sa nehľadí na to, či ide o predmet povinný, povinne voliteľný alebo výberový. Po dvoch hodnoteniach Fx vždy nasleduje vylúčenie. (Viac sme sa tejto problematike venovali v článku: Nadbytočné predmety v zápisnom liste môžu poriadne skomplikovať situáciu).

Zdroj: Akademický informačný systém – Dátumové intervaly

Titulná fotografia: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: