Ochrane osobných údajov patrí 28. január, niekoľko vecí by sme nikdy nemali podceňovať

K pomerne novým medzinárodným dňom patrí Európsky deň ochrany osobných údajov. Táto oblasť práva je dôležitá v mnohých častiach života. No týka sa najmä súkromia, na ktoré má právo každý z nás. 

Európsky deň ochrany osobných údajov bol vyhlásený v roku 2007 Radou Európy. Jeho cieľom bolo poukázať na práva, ktoré by mali byť súčasťou súkromia každého človeka. Podnetom na jeho vytvorenie boli práve osobné údaje, ktoré sú často bez vedomia užívateľa zneužité na rôzne účely.

Čo je GDPR?

V prípade ochrany osobných údajov je dôležitá skratka GDPR – General Data Protection Regulation (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Toto nariadenie bolo prijaté 27. apríla 2016 Európskym parlamentom a Radou Európy. Jeho cieľom bolo výrazne zvýšiť ochranu osobných údajov obyvateľov Európy.

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov prešlo najnovšími zmenami v máji 2018, kedy sa dostalo do praxe v celej Európskej únii.

Foto: Pixabay.com

Čo všetko patrí k osobným údajom?

Pod ochranu spadajú fyzické osoby, ktoré možno identifikovať pomocou identifikátora. Tým môže byť meno, lokalizačné číslo, ale aj odkaz na špecifické prvky kultúrnej, genetickej, fyzickej, fyziologickej, mentálnej alebo ekonomickej povahy.

K osobným údajom teda nemožno radiť napríklad právnické údaje, no informácie o zamestnancoch áno. Nezaraďujeme k nim ani anonymizované údaje (sú to údaje, ktoré sa nedajú nijakým spôsobom prepojiť s konkrétnou osobou).

Foto: Pixabay.com

Takto ich môžete chrániť 

K citlivým osobným údajom sa dá dostať ľahko len vďaka nedbanlivosti ich vlastníkov. Je jedno, či sú to informácie v elektronickej alebo v hmotnej forme. Dôležité dokumenty s citlivými údajmi nevhadzujte len tak do koša, skartujte ich alebo inak zničte. Údaje poskytujte len oprávneným osobám. Všetky informácie si poriadne prečítajte predtým, ako podpíšete súhlas.

Pri používaní internetu si dávajte pozor na to, či si svoje údaje ukladáte, a to najmä, ak nie ste na svojom súkromnou počítači. Pri používaní osobného počítača si v ňom pravidelne aktualizujte antivírový program. Pri emailových adresách, ktoré nepoznáte, si poriadne preverte totožnosť odosielateľa a neposkytujte len tak svoje súkromné informácie.

Titulná fotografia: Pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: