Som usmievavá študentka žurnalistiky so zmyslom pre detail. Ak zrovna nepíšem, nájdete ma s mojimi priateľmi na obľúbenej káve alebo pri knihe.