Viete, ako ukončíte štúdium? Prinášame vám bližšie informácie o tohtoročných štátnych skúškach na UKF

UKF

Štátnice sa tento rok presúvajú opäť do online priestoru. Študenti sa v posledných týždňoch mohli stretnúť s tým, že nemajú jasno v tom, akou formou ukončia štúdium v ich programe. Prorektorka pre vzdelávanie Jana Duchovičová Občasu nečasu vyjasnila detaily o situácii.

Všetky aktuálne informácie by mali študenti nájsť nielen na univerzitnej stránke, ale aj na stránkach ich katedry a v emailoch. Informácie sú pravidelne aktualizované, nateraz to vyzerá podľa slov prorektorky takto: „Harmonogram sa pre tento akademický rok nemení. Štátne skúšky teda začínajú od 19. mája 2021. Rovnako sa nemení termín odovzdávania záverečných prác, ktorý je v tomto roku plánovaný do 17. apríla 2021.“

Momentálne je teda na štátne skúšky jasne vymedzený online priestor, ako však uvádza Duchovičová, pandemická situácia sa môže zmeniť: „Ak by došlo naozaj k výraznej zmene situácie v pozitívnom smere, zmenu formy štátnej skúšky oznámime na webe študentom najneskôr do 30. apríla.“ Skúšky budú prebiehať opäť cez videokonferenčný systém meet.

Skúšky a obhajoba sa tento rok opäť presúvajú do online priestoru. Foto: unsplash

Prečo majú niektorílen obhajobu?

Študenti sa mohli stretnúť s tým, že ich študijný program končí štátnou skúškou z viacerých predmetov, pričom ďalšie programy majú „len obhajobu záverečnej práce“. Môže za to tento fakt: „Štruktúru študijného programu určuje študijný plán. Študijný plán je zostavovaný a akreditovaný vždy v kontexte spoločenských potrieb a takzvaných profesijných štandardov,“ uviedla prorektorka.

V praxi to znamená, že na niektoré programy sú vyvíjané vyššie požiadavky pri výkone ich budúcej profesie. „Filozofiou tvorby študijných programov na univerzite je zostaviť každý študijný program tak, aby absolventi nemali aktuálne alebo v budúcnosti problém s uznaním svojich kvalifikácií,“ dala o situácií jasnejší obraz prorektorka.

Zodpovedá tomu počet predmetov štátnej skúšky. Povinnou súčasťou ukončenia štúdia je však v každom prípade záverečná práca a jej obhajoba.

Prečítajte si aj: UKF dostala štátne dotácie – kedy bude nový internát?

Platí tu výnimka: „Špecifickou skupinou programov, kde nedošlo k úprave štruktúry štátnych skúšok, sú programy pripravujúce pedagogických zamestnancov, napríklad učiteľstvo jednotlivých predmetov alebo učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, pedagogika a vychovávateľstvo, učiteľstvo praktickej prípravy,“ vraví prorektorka.

Duchovičová ďalej vysvetľuje, že sú to tiež programy zamerané na jazyky. kde štátna skúška z jazyka je kvalifikačným predpokladom. „Teoretické štátne skúšky sú zachované tiež v programoch pripravujúcich zdravotníckych pracovníkov, keďže ide o regulované povolania,“ tvrdí prorektorka pre vzdelávanie. V týchto programoch tak študenti vykonajú štátnu skúšku okrem obhajoby záverečnej práce aj v ďalších predmetoch štátnej skúšky.

Niektorí študenti sa okrem obhajoby nevyhnú ani štátniciam z ďalších predmetov. Foto: unsplash

Nejde o diskrimináciu

Každý študijný program bez rozdielu na to či ide o bakalársky, magisterský alebo doktorandský, musí byť ukončený štátnou skúškou. „Pričom predmetom štátnej skúšky je záverečná práca a jej obhajoba,“ objasnila Duchovičová. V prípade bakalárskeho stupňa je len málo predmetov podmienených vykonaním štátnych skúšok, a teda väčšina budúcich bakalárov končí obhajobou bakalárskej práce. Výnimkou sú však regulované povolania.

Diskutovať sa o tom či je, alebo nie je fér, že jeden študent končí obhajobou a druhý má viacero skúšok, je podľa prorektorky bezpredmetné. „Určite nie je vhodné pozerať sa na štátne skúšky a počet predmetov štátnych skúšok cez prizmu nejakej diskriminácie. Diskrimináciou by bolo nevytvoriť študentom také podmienky pre ukončenie, ktoré by garantovali uznanie kvalifikačného predpokladu v budúcnosti,“ myslí si Duchovičová.

Prečítajte si aj: Pocity úzkosti spôsobené jedným klikom. Online štúdium nezvládali všetci jednoducho

Štátnice v online priestore

Štátna skúška prebieha pred skúšobnou komisiou, jej priebeh aj vyhlásenie výsledkov sú verejné. V bežnej praxi je teda študent prítomný pred komisiou, vzhľadom na pandemické opatrenia však prebieha dištančne. „V elektronickom priestore sú pripojení všetci členovia komisie, zapisovateľ a študent a z celého priebehu štátnej skúšky sa vytvára audiozáznam, ktorý slúži verejnosti na kontrolu,“ uvádza prorektorka.

Otázkou nateraz stále zostáva, kedy sa študenti vrátia do lavíc. Foto: www.ukf.sk)

Spravidla sú všetky predmety štátnej skúšky naraz v jednom dni pred jednou komisiou, aj tu však podľa prorektorky existuje výnimka: „Výnimkou sú programy učiteľstva pre sekundárne vzdelávanie, v ktorých sa štátne skúšky zo školskej pedagogiky a konkrétnej aprobácie konajú pred odlišnými komisiami.“ Špecifické sú aj programy v zdravotníckych odboroch, v ktorých študenti vykonávajú ešte praktickú štátnu skúšku.

Titulná fotografia: Lenka Klobučníková

Zdieľajte článok

Komentáre: