Výhody zadarmo, o ktorých mnohí nevedia: Čo študentom poskytuje UKF?

čo študentom poskytuje UKF

Vysoké školy sa snažia svojich študentov zaujať nielen ponukou študijných programov, ale aj službami, ktoré poskytujú nad ich rámec. Niekoľko takých ponúka aj Univerzita Konštantína Filozofa. Väčšinu dokonca zadarmo.

Čo študentom poskytuje UKF zadarmo sú neraz výhody, za ktoré by inak museli platiť. Služby im pomáhajú zlepšovať sa v štúdiu, v osobnom rozvoji, či majú nalákať nových záujemcov.

UKF chce pomáhať študentom

Študenti UKF majú jedinečnú možnosť sa so svojimi otázkami alebo problémami obrátiť na bezplatné Poradenské a servisné centrum. Ponúkané služby sa zameriavajú na rôzne životné oblasti a situácie a ich cieľom je uľahčiť či spríjemniť život svojim študentom.

Služby sú zabezpečované kvalifikovanými odborníkmi a externými pracovníkmi. V ponuke je duchovné poradenstvo, finančné poradenstvo, kariérne poradenstvo, psychologické poradenstvo, poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami, právne poradenstvo a sociálne poradenstvo.

Okrem riešenia zložitých životných situácií pomáha toto centrum aj v sebarozvoji študentov. A to organizovaním rôznych seminárov, prednášok, mítingov, konferencií, workshopov a ďalších podujatí.

Prečítajte si aj: Ekologická univerzita s plastovým tajomstvom

Nezabúda sa ani na kultúru

Pre študentov zameraných na kultúru je k dispozícii Univerzitný tvorivý ateliér. Je integrujúcim kultúrnym centrom univerzity a všetkých univerzitných umeleckých telies, ako napríklad Folklórny súbor Ponitran, Študentské divadlo VYDI, Občiasnke združenie JA a MY či Maďarský spevácky zbor UKF.

V tvorivom ateliéri môžu študenti nacvičovať realizácie inscenácií, scénických projektov a mnohých ďalších kultúrnych podujatí. Ku každému zo spomenutých zoskupení sa môžu dobrovoľne pridať a stať sa tak súčasťou kultúrnej reprezentácie univerzity na Slovensku a vo svete.

Pomocnú ruku pri štúdiu podáva tiež Univerzitná knižnica UKF. Bohatý fond poskytuje študentom odbornú literatúru ako aj beletriu. Vypožičanie kníh je bezplatné, čo ale neplatí o nedodržaní termínu vrátenia.

Čo študentom poskytuje UKF zadarmo, je možnosť bezplatného požičania si kníh. (foto: archív ON)

Aktivity pre veriacich

Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa v Nitre je ďalšou komunitou ľudí, ktorá sa snaží pomáhať. Sústreďuje sa na poradenstvo a duchovné vedenie kresťansky založených študentov a pracovníkov univerzít, inštitúcií a študentských domovov.

Organizuje pravidelné formačné, bohoslužobné, kultúrne i voľnočasové aktivity. Nájsť ju môžete na Drážovskej ceste v budove Pedagogickej Fakulty UKF.

Univerzita láka študentov športovať

Pre športovo orientovaných študentov je k dispozícii viacero priestorov. V budove ŠD Nitra sa nachádza posilňovňa s množstvom strojov a tiež pódium s veľkým zrkadlom, kde si môžete zacvičiť si napríklad aerobik či tabatu.

Malú a veľkú telocvičňu, ako aj plaváreň nájdete v hlavnej budove na Triede Andreja Hlinku. Všetky priestory slúžia predovšetkým študentom a zamestnancom katedry telesnej výchovy na realizovanie vyučovania.

Otvorené je ale aj pre verejnosť, a to v čase, keď neprebieha hodina. Výhodou týchto priestorov je, že pre študentov sú prístupné bezplatne.

Zdieľajte článok

Komentáre: