Bez dopingového testu sa nedá uznať rekord, vraví odborník na antidoping

Antidoping je súčasťou života každého športovca. Denne musí byť hodinu k dispozícii na odber. Najväčším trestom preňho môže byť zastavenie činnosti, súťažnej aj tréningovej.

Pre Občas nečas o tejto téme hovoril Tomáš Pagáč z Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky pracuje ako odborný pracovník prevencie a terapeutickej výnimky (výnimka na to, aby mohol športovec brať zakázané látky, poz. red.).

Ako sa dá dostať k práci antidopingového komisára? Je na to potrebná špeciálna škola alebo kurz?

K tejto práci sa dá dostať tak, že záujemca podá žiadosť alebo osloví antidopingovú agentúru. Pošle nám životopis a motivačný list, kde uvedie, prečo by chcel prácu vykonávať. Nie je na to potrebné špeciálne vzdelanie. To treba len, ak ide o komisára, ktorý odoberá aj krv. Podľa legislatívy môže mať toto oprávnenie buď lekár alebo zdravotná sestra.

Ako prebieha samotná dopingová kontrola, teda testovanie na prítomnosť zakázaných látok?

Existujú dva druhy dopingovej kontroly – súťažná a mimosúťažná. Pri mimosúťažnom testovaní kontrolujeme športovcov, ktorých máme v národnom registri pre testovanie. Tam sa v súčasnosti nachádza približne 26 športocov na národnej úrovni.

Existuje aj medzinárodný register pre testovanie, kde sa nachádzajú vrcholoví športovci. Tých netestujeme my, ale medzinárodná federácia, pod ktorú spadajú. Pri tejto kontrole dostaneme poverenie z agentúry, že máme vykonať kontrolu a dostaneme výpis zo systému Adams, kde športovec uvádza svoju adresu, miesto pobytu a jednohodinový interval každý deň, kedy je k dispozícii na testovanie.

Pri súťažnej kontrole ideme priamo na športovú podujatie, kde sa vykonáva tzv. target testing (cielené testovanie, pozn. red.). Pri ňom vieme presne, koho vzorky ideme odobrať. Alebo sa robí losovanie, teda náhodné testovanie. To sa robí spravidla pri kolektívnych športoch.

antidoping
Tomáš Pagáš a riaditeľka Antidopingovej agentúry SR Žaneta Csaderová. (Foto: Facebook/Antidopingová agentúra SR)

Rozdiel v kontrolách je pri analyzovaných látkach. Pri mimosúťažnej kontrole sa analyzujú trvalo zakázané látky. Súťažná slúži okrem trvalo zakázaných aj na nepovolené látky len počas súťaže. Teda takých, ktoré môžu športovcovi pomôcť pri samotnom výkone.

Odber je celkom jednododuchý. Máme na to presný postup, ktorý vydáva Svetová antidopingová agentúra a vyplýva z Medzinárodnej normy pre testovanie a vyšetrovanie. Športovec je oslovený na dopingovú kontrolu, musí podpísať výzvu. Podpisom potvrdzuje, že s kontrolou súhlasí.

Pod dohľadom komisára nám následne odovzdá vzorku moču. Ďalej si vyberie jeden z troch transportných „kitov”, ktorý si sám rozbalí. V balení sa nachádzajú dve nádobky, do ktorých rozdelí vzorky moču.

Celý proces musí byť zaznamenaný vo formulári antidopingovej kontroly a byť pod dohľadom komisára, ktorý svoju prítomnosť pri kontrole dokazuje podpisom vo formulári. Na športovca sa musí pozerať pri tom, ako odovzdáva vzorku. Je to preto, že by sa mohlo stať, že by mal športovec niekde schovaný moč niekoho iného, alebo by sa inak snažil výsledky zmanipulovať.

Musia samotní športovci vedieť, ako prebieha antidopingová kontrola, alebo sa to naučia len z praxe?

Ak sa stane, že je športovec prvýkrát na dopingovej kontrole, komisár ho poučí o jeho právach a povinnostiach a vysvetlí mu celý proces. Na každom formulári o dopingovej kontrole sú tieto pravidlá zhrnuté. Aby sme sa vyhýbali nedorozumeniam, snažíme sa športovcov vzdelávať.

Slúži nám na to e-learningový vzdelávací program Triagonal. Robíme prednášky pre športové zväzy, reprezentácie, juniorov aj seniorov, kde sa im snažíme názorne ukázať kontrolu.

Antidoping na Slovensku zastrešuje Slovenská antidopingová agentúra (SADA). Jej činnosť sa odvíja od medzinárodných pravidiel, ale je prispôsobená slovenskému prostrediu. Združuje komisárov, ale robí aj mnohé vzdelávacie akcie. Na svoje webstránke tiež informuje o zakázaných látkach.

antidoping
Agentúra sa snaží zlé dôsledky dopingu prezentovať už mladým nádejným športovcom. (Foto: Facebook/Antidopingová agentúra SR)

Pri väčšej športovej akcii je nutné, aby sa jej zúčastnil aj antidopingový komisár alebo je to len na rozhodnutí organizátorov, ktorí si ho musia objednať?

Niektoré akcie si vyžadujú antidopingové kontroly. Sú to najmä významné podujatia ako majstrovstvá sveta alebo Európy. Keď na takejto udalosti padne svetový rekord, aby bol oficiálne uznaný, je potrebné vykonať antidopingovú kontrolu. Pri podujatiach na národnej úrovni sa môže rozhodnúť buď antidopingová agentúra alebo usporiadatelia.

Je antidopingová kontrola vždy stopercentne účinná alebo existujú prípady, kedy môže zlyhať?

Analýza vzoriek športovcov neustále napreduje. Odborníci vymýšľajú nové metódy analýzy, ktoré sú čoraz presnejšie. V súčasnosti, ak vyjde športovcovi negatívny výsledok, tak to tak s vysokou pravdepodobnosťou tak aj je.

Samozrejme, že sa to nedá tvrdiť na sto percent. Máme prípady z olympijských hier, pri ktorých sa vzorky uchovávajú desať rokov a v priebehu týchto rokov môžu byť znova analyzované. Pri viacerých prípadoch sa stalo, že po niekoľkých rokov od olympiády sa spravil nový test a športovci boli zbavení medailí.

Prečítajte si aj: Čo sú slávni športovci schopní urobiť pre víťazstvo?

antidoping
Priblížiť antidping sa agentúra snaží rôznymi zaujímavými spôsobmi. (foto: Facebook/Antidopingová agentúra SR)

Aký je najväčší trest pre športovca pri zistení prítomnosti zakázaných látok v tele?

Najväčším trestom pre športovca je dištanc od vykonávania športu. Nemôže nielen súťažiť, ale ani trénovať, byť so svojím tímom ani súčasťou športového klubu. Pre viacerých športovcov je to koniec kariéry. Existuje málo prípadov, pri ktorých by sa športovec dokázal po skončení trestu vrátiť späť do vrcholnej formy.

Na Slovensku zatiaľ nie sú dané sankcie. Existuje však trestný zákon o látkach so steroidným zložením, ktoré sú na Slovensku zakázané. Ak by sa u športovca našla steroidná látka, tak môžu jeho prípad riešiť aj z pohľadu legislatívy a práva.

Polícia môže začať zisťovať, ako sa k danej látke dostal. Problém môže mať následne aj sprievodný personál športovca. Ak by došlo k podaniu steroidnej látky mladistvému, je to ešte väčší problém a vyplývajú z toho aj väčšie sankcie.

Spomínate si na nejaký kuriózny prípad, pri ktorom športovec vedel, že bude mať v moči zakázané látky a snažil sa testovaniu vyhnúť?

Športovci zvyknú vymýšľať a nechcú sa podrobiť kontrole. Zákon o športe však hovorí o tom, že každý športovec je povinný sa dopingovej kontrole podrobiť. Akonáhle to odmietne, je automaticky pozitívny na zakázané látky a dostáva štvorročný zákaz činnosti. Je to vážne porušenie antidopingových pravidiel.

Raz sa stalo, že športovec vedel, že užil THC (hlavná psychoaktívna zložka marihuany, poz. red.) a z toho dôvodu kontrolu odmietol.

Titulná fotografia: Facebook/Antidopingová agentúra SR

Zdieľajte článok

Komentáre: