Mamičkou na UKF: Vedenie univerzity je otvorené iniciatíve vytvoriť detský kútik

mamičkou na UKF

Téma detských kútikov na vysokých školách nie je novinkou. My sme sa ňou zaoberali minulý rok v článku Mamičkou na UKF: Individuálny plán je sen mnohých študentiek.

Tentokrát sme sa rozhodli zistiť, aký názor má na zriadenie detského kútika nové vedenie, a zároveň, aké podmienky je nutné splniť, aby sa takýto projekt mohol uskutočniť. Inšpiráciu sme hľadali na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde detský kútik funguje od roku 2017.

V minulosti sme komunikovali s Miroslavou Líškovou, prorektorkou pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci, ktorá sa k myšlienke postavila so záujmom. „Je to veľmi zaujímavá myšlienka a vedenie univerzity sa ňou bude zaoberať.“

Prečítajte si aj: Mamičkou na UKF: Individuálny študijný plán je sen mnohých študentiek

Vytvoriť takýto projekt nie je jednoduché

Od posledného rozhovoru sa zmenilo vedenie univerzity, a tak sme tému predostreli aj novému prorektorovi pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci Miroslavovi Tvrdoňovi. Ten sa myšlienke potešil, pripomenul však, že vytvoriť takýto priestor nie je jednoduché.

„Po odbornej stránke nevidím problém, prečo by takéto niečo nemohlo vzniknúť. Naša škola má históriu v pedagogickej výučbe. Ak príde niekto s vypracovaným projektom, v ktorom budú splnené všetky podmienky na vytvorenie detského kútiku, ja sám nebudem mať problém takýto projekt podporiť. Nie je to však také jednoduché,“ vyjadruje sa Tvrdoň.

Hovorí prevažne o ekonomických a legislatívnych podmienkach.

Byť mamičkou na UKF môže byť náročné, keďže študentky zatiaľ nemajú priestory, kde by mohli dať počas školy dieťa. (ilustračná fotografia: pixabay.com)

Dôležitá je zodpovednosť za deti

Jedným z najdôležitejších aspektov je podľa slov prorektora zodpovednosť za deti. Svoj postoj vyjadril aj dekan pedagogickej fakulty Gábor Pintes.

„Osobne si myslím, a je to aj postoj vedenia fakulty, že pedagogická fakulta a katedra pedagogiky ako gestorské pracoviská programov predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie môžu zabezpečiť metodickú a odbornú rovinu projektu detských kútikov.

Rozhodovanie o legislatívnom, materiálno-technickom, ekonomickom a personálnom rozmere prináleží manažmentu univerzity. Kútik by slúžil všetkým, preto je potrebné aktivity koordinovať na univerzitnej úrovni,“ vyjadril sa k iniciatíve a prisľúbil, že bude o realizácii načrtnutého zámeru komunikovať aj s prorektorom Miroslavom Tvrdoňom.

Dekan potvrdil podporu takéhoto projektu, ktorá podľa jeho slov vyplýva z profilu vzdelávacej i vedeckej činnosti fakulty.

„Môžem potvrdiť podporu tohto projektu, ktorý v rôznych podobách je prirodzenou súčasťou ‘služieb‘ viacerých univerzít na Slovensku aj v zahraničí. Ako som sa vyjadril vyššie, fakulta je pripravená poskytnúť všetku odbornú a metodickú podporu,“ vyjadruje sa na záver.

Svoje vyjadrenie podala aj vedúca katedry pedagogiky Gabriela Petrová. „Poznám tieto aktivity vysokých škôl. Okrem Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici majú takéto zariadenie aj v Prešove a najnovšie aj v Trenčíne.

Žiaľ, ja ani naša katedra nemáme také kompetencie, aby sme mohli niečo také realizovať. Ak by vedenie univerzity takéto zariadenie zriadilo, naša katedra sa môže podieľať na takom projekte odborno-metodicky,“ vyjadrila sa s prísľubom odbornej pomoci

Tehotné študentky musia premýšľať vopred nad rôznymi alternatívami týkajúcimi sa ich ďalšieho štúdia. (ilustračná fotografia: pixabay.com)

Detský kútik na UMB funguje už tretí rok

Za detským kútikom v Banskej Bystrici stojí Mária Murray Svidroňová, tajomníčka Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja na Ekonomickej fakulte UMB.

„Prišlo nám ľúto, keď študentky čakali na skúšky s deťmi na chodbách. Bol robený aj prieskum, deklarovaný záujem bol vyšší ako v skutočnosti. S tým, že ja vediem aj občianske združenie ZADOBE, pod hlavičkou ktorého sa iniciatíva spustila,“ hovorí Svidroňová.

Čo sa týka finančnej stránky projektu, fakulta poskytla priestory bezodplatne, plus investovala približne 400 eur do osvetlenia. Farby, tapety, koberec a základný nábytok kúpili vďaka podpore grantu z Nadácie pre deti Slovenska, stačilo na to 1500 eur.

Všetky práce vykonali dobrovoľníci – zapojili sa učitelia aj študenti, ktorí potom mali určitý počet hodín na využívanie kútika ich dieťaťom zdarma. Hračky a ďalší nábytok doniesli učitelia v rámci zbierky.

„Fakulta poskytuje priestory a energie. Študentky, ktoré strážia deti, sú platené priamo rodičmi podľa počtu hodín, ktoré tam deti strávia,“ hovorí. Prevádzku zabezpečuje koordinátor detského kútika v spolupráci s dobrovoľníkmi z Pedagogickej fakulty UMB.

Otázka zodpovednosti za deti

„Zodpovednosť za deti majú v detskom kútiku študentky. Keďže je to detský kútik, nie škôlka, neboli také komplikácie s legislatívou a hygienou. Dozor je zabezpečený len počas semestra a skúškového obdobia.

Ale priestor sa dá využiť celoročne, napríklad, ak ide rodina niekomu na promócie s malými deťmi, tak jeden člen rodiny ostane s deťmi v kútiku, ostatní sa zúčastnia promócií,“ hovorí o legislatívnych podmienkach v rámci zodpovednosti za deti Svidroňová.

mamičkou na ukf, detský kútik na UMB
Detský kútik Trpaslík na UMB v Banskej Bystrici. (foto: Facebook/ Detské centrum Trpaslík)

Iniciatíva musí prísť od tých, ktorým kútik pomôže

Detský kútik Trpaslík nie je jediným priestorom, ktorý slúži študentom a zamestnancom s deťmi na UMB. „Na základe nášho kútika sa inšpirovala Pedagogická fakulta UMB a zriadili miestnosť – nie je tam však dozor, je to len priestor, kde môžu ísť rodičia s deťmi,“ vyjadruje sa na záver Svidroňová.

Takýto detský kútik by ocenili aj mnohé študentky na UKF. Miesto, kde by mamičky vedeli prebaliť svoje dieťa, prípadne sa s ním pohrať v rámci „okien“ medzi prednáškami a stretnúť sa tak aj s inými študentkami, ktoré sú v podobnej situácii.

Univerzita by sa po finančnej stránke mohla zapojiť do grantu, napríklad Nadácia pre deti Slovenska, v rámci ktorého by získala potrebné financie na rozbeh. Zapojiť sa ale môže ktokoľvek. Iniciatíva, ktorá prichádza zo strany študentov alebo zamestnancov, ktorí daný priestor potrebujú, je najlepšia. Zo študentskej iniciatívy vznikol aj časopis Občas nečas.

„Je dôležité položiť si otázku, či bude dostatočný záujem zo strany zamestnancov a študentov, potom vypracovať projekt, kde budú zodpovedané otázky ohľadom zodpovednosti a prevádzkovania. Ak budú splnené podmienky a budem vidieť záujem, rád projekt podporím,“ uzavrel prorektor Miroslav Tvrdoň.

Titulná fotografia: pixabay.com

Zdieľajte článok

Komentáre: