Nová UKF wifi a pripojenie na ňu spôsobili zmätok. Ako ju môžete využívať?

Tento semester sa na UKF menila wifi sieť, ktorá umožňuje študentom dostať sa na internet bez použitia káblov alebo iných zariadení. Wifi sieť pod názvom eduroam slúži hlavne študentom, zamestnancom, doktorantom, pre hostí a študentov z iných univerzít. 

Problémy pripojiť sa na wifi trápi mnoho študentov. „Napriek tomu, že som počula, že to má fungovať, neviem sa prihlásiť a musím si cez telefón vytvoriť vlastnú wifi. Zadávam presne tie isté údaje, čo predtým. Zrejme niekde robím chybu, no stále neviem, kde,“ vyjadrila sa študentka Janka.

nová ukf wifi
Nová UKF wifi sieť sa volá eduroam.

Prihlasovacie údaje do wifi siete UKF

Prihlásiť sa do wifi siete je veľmi jednoduché. Najväčšia chyba, ktorú študenti robia, nastáva pri vyplňovaní používateľského mena (login). Ten sa dá správne zapísať vo dvoch tvaroch: prihlasovacie_meno@ukf.sk alebo prihlasovacie_meno@student.ukf.sk.

Zmena tak nastala práve v tom, čo sa myslí pod prihlasovacím menom. Doposiaľ stačilo zadať šesťmiestne číslo, ktoré má študent aj na ISIC karte. Stále sa však prihlasovacím menom myslí práve toto šesťčíslie, len sa k nemu pridá @ukf.sk alebo @student.ukf.sk

Následne zapíšete heslo, ktorým je rodné číslo. Študent sa ním prihlasuje aj do AiS.

Prečítajte si aj: O štipendium si môže požiadať každý študent. Aké podmienky musí splniť, aby ho získal?

Ďalším problémom môže byť študentov mobil, ktorý môže vyžadovať overenie siete. Dá sa to veľmi ľahko vypnúť. Stačí si v nastaveniach eduroam nájsť overenie alebo certifikát a kliknúť na neoverovať.

„Sama by som sa nevedela pripojiť na sieť, nakoľko môj telefón sa nechcel pripojiť aj po správnom uvedení mena a hesla. Potom stačilo potvrdiť na telefóne, aby nevyžadoval odo mňa overenie siete,“ uviedla študentka Lenka.

Môže sa stať, že eduroam nebude chcieť spolupracovať s počítačom. Vtedy stačí nainštalovať program, ktorý by mal počítaču vytvoriť profil nastavení pre wifi sieť eduroam. Automatický inštalačný program nájdete tu. Po nainštalovaní programu treba počítač reštartovať.

Príklad:
Študent sa doteraz prihlasoval menom 175123 a jeho rodné číslo je 965311/1235.

Prihlasovacie údaje do wifi eduroam tak budú vyzerať nasledovne:
Meno: 175123@student.ukf.sk / 175123@ukf.sk
Heslo: 9653111235

Titulná ilustračná fotografia: pixabay.com
Autorka: Lenka Klobučníková

Zdieľajte článok

Komentáre: