Ďalej máte zľavy, potykáte si s niektorými pedagógmi. Aké je to byť doktorandom na UKF?

Na Mostnej zrazu stretávate svojich študentov. Odrazu ste však študentom aj pedagógom zároveň. Pozícia doktoranda má svoje výhody aj nevýhody.

Autorka je doktorandkou na UKF.

Možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu nie je pre mnohých absolventov vysokých škôl nijako špeciálne lákavá. Študenti sú po absolvovaní päťročného štúdia plného skúšok, seminárnych prác, testov, prezentácií, obhajob záverečných prác či absolvovaní štátnic často radi, že sa po dlhom štúdiu môžu konečne zaradiť do bežného života.

A po rokoch teórie tak môžu vhupnúť do praxe vo svojom obore. Prípadne je pre nich lákavé sa osamostatniť a začať zarábať peniaze, ako to len pôjde. Niektorí sa však predsa rozhodnú pokračovať a skúsiť prijímacie pohovory na doktorandské štúdium.

Prijatie je vecou mnohých faktorov

Podmienky prijatia na  rôznych fakultách a katedrách sú približne rovnaké. Ako prvý sa píše test z cudzieho jazyka, neskôr nasledujú pohovory s vyučujúcimi z katedry. Na pohovoroch uchádzač stručne prezentuje svoj životopis, doterajšiu publikačnú činnosť, či iné školské i mimoškolské aktivity. Platí, že čím aktívnejší študent bol, tým väčšiu má šancu dostať sa na doktorandské štúdium.

Ráta sa publikačná činnosť, účasti na konferenciách, pomoc pri organizovaní podujatí na univerzite, účasť na Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOUČ), olympiádach a podobne. Pracovníci katedry chcú do svojich radov totiž získať niekoho, kto im bude nápomocný.

Ďalšiu časť prijímačiek tvorí prezentácia projektu potenciálnej dizertačnej práce. Tú si študent vyberie po dohode so svojim školiteľom. V projekte, ktorý predloží, stručne sformuluje ciele a metódy práce a prehľad literatúry, s ktorou bude počas štúdia pracovať.

Prijatie študenta však nezávisí len od úspechu na pohovore, ale aj na tom, koľko peňazí dostane katedra k dispozícii na samotného doktoranda. Niekedy môže byť prijatý jeden uchádzač, inokedy dvaja, no stáva sa, že neprijmú nikoho.

Prečítajte si aj: Výhody zadarmo, o ktorých mnohí nevedia: Čo študentom poskytuje UKF?

Doktorandské štúdium je o niečom inom ako bakalárske či magisterské. (foto: archív Občas nečas)

Výhody aj nevýhody

Prijatý uchádzač musí rátať s tým, že jeho postavenie sa na katedre zmení. Z priateľov a známych, ktorých mal v nižších ročníkoch, sa stávajú študenti. Z učiteľov, ktorých vždy vnímal z pozície študenta, sa stanú kolegovia a spolupracovníci. Spoločná kancelária či navrhnutie tykanie zo strany profesorov a docentov môžu byť zo začiatku prekvapivé, časom sa však dá na to zvyknúť.

Kreditový systém funguje aj pri doktorandskom štúdiu, podmienky na získavanie kreditov sa však predsa len líšia. Okrem absolvovania kreditov za spoločné predmety, získavajú doktorandi kredity aj za účasti na konferenciách doma i v zahraničí, publikačnú činnosť v recenzovaných a nerecenzovaných publikáciách, ale aj za výučbu na univerzite.

Doktorand si musí uvedomiť, že katedre musí byť nápomocný aj pri mimoriadnych situáciách. Sú to napríklad rôzne podujatia, prezentácie, spomínané konferencie, prednášky, zastupovania iných pedagógov a mnoho iného, čo súvisí s prácou pedagóga a povinnosťami doktoranda.

Často je v pozícii človeka pre všetko. Je dôležité byť časovo flexibilným a starším kolegom vždy nápomocným, aby si tvoril renomé. A teda má byť predovšetkým schopným kolegom, ktorý je spoľahlivý článok tímu pedagógov. Ak by ste však plánovali popri štúdiu brigádu, všetko sa dá, keď sa chce.

Štipendium poteší

Čo sa týka pragmatickejšej roviny – doktorandi majú stále status študenta. Avšak ako držitelia preukazu ISIC síce majú zľavy, no dopravu si už musia hradiť v plnej výške. Ubytovanie na internáte majú zabezpečené a zdroje na štúdium a vedeckovýskumnú činnosť môžu získať aj z rôznych projektov ako UGA (Univerzitná grantová agentúra, pozn. red.).

Štipendium pre doktorandov je na pomery študenta slušné a je vyššie ako minimálna mzda na Slovensku. Po roku a pol štúdia, po vykonaní takzvaných priebežných štátnic a obhájení minimovky, teda časti z dizertačnej práce v rozsahu minimálne tridsiatich strán, sa ešte navýši. A netreba hovoriť o tom, že študenta každé euro navyše poteší. 

Ísť či neisť?

Doktorandské štúdium nie je pre každého. Predĺženie mladosti nemusí brať každý ako výhodu a taktiež sa každému nemusí pozdávať písanie odborných článkov či vedeckovýskumná činnosť. Pre niekoho to môže byť strata času. Tri roky ďalšieho štúdia sú predsa len tri roky.

Mnohí študenti majú s doktorandmi už nejakú tú skúsenosť, niekto možno lepšiu, niekto horšiu. Vedzte však, že aj doktorandi sú len ľudia a v istom zmysle študenti. A že je pre nich občas ťažké byť autoritou, keď sa niekedy ešte stretnú so svojimi vlastnými študentmi na Mostnej.

Ja, ako študentka druhého ročníka, moje doktorandské štúdium zatiaľ hodnotím veľmi pozitívne. Otvorili sa mi nové obzory, vyskúšala som si, aké je to byť na UKF na pomyselnej druhej strane, spoznala veľa ľudí a naučila som sa množstvo nových vecí, ktoré v niečom zmenili moju osobnosť a posunuli ma po osobnej i profesijnej stránke.

Titul Phd., ktorý snáď v budúcom roku získam, bude príjemnou bodkou za týmto krásnym časom stráveným v Nitre. 

Autorka: Jana Nemčeková
Titulná fotografia: unsplash.com

Zdieľajte článok

Komentáre: