Bibliobox: Ako funguje a ktoré knihy doňho môžete vrátiť?

Univerzitná knižnica UKF uľahčuje študentom vracanie kníh už dlhé obdobie. V budovách univerzity sú dokopy tri biblioboxy, do ktorých môžete vhodiť knihu, ktorú ste si požičali a už ju nepotrebujete. Následne sa personál postará o to, aby sa vrátila späť na police knižnice.

Čitatelia, ktorí si požičiavajú knihy z univerzitnej knižnice nemusia ísť ďaleko, keď chcú knihu vrátiť. Jeden bibliobox sa nachádza v Študentskom domove Nitra na chodbe pri fitness štúdiu a Univerzitnom tvorivom ateliéri.

Druhý je na hlavnej budove na Triede Andreja Hlinku pred predajňou skrípt a publikácií. Ďalší nájdete vo vstupnej hale pedagogickej fakulty. Ich používanie je veľmi jednoduché, ale má určité pravidlá.

Čo je potrebné skontrolovať?

Ako sa píše na stránke univerzitnej knižnice, do boxu je možné vrátiť knihy požičané len z knižnice UKF. Vždy ich tam treba vkladať opatrne, aby sa nepoškodili. Čitateľ je povinný si skontrolovať svoj elektronický účet, či mu boli vrátené knihy odpísané. V prípade nezhody je potrebné knižnicu kontaktovať.

Knihu môžete odovzdať, aj keď ste sa s vrátením omeškali a poplatok uhradíte pri najbližšej návšteve knižnice. Univerzitná knižnica na stránke upozorňuje, že je zakázané do boxu vhadzovať knihy nadrozmernej veľkosti.

Otvor schránky im nie je prispôsobený. Knihy zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby alebo medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby možno vrátiť iba osobne.

Prečítajte si aj: Jedáleň ŠD Nitra skrátila otváracie hodiny. Stravníci však o možnosť večere neprišli

Kedy boxy vyprázdňujú?

V prípade, ak vám čoskoro končí lehota výpožičnej doby, je lepšie, ak knihu odovzdáte osobne. Vyhnete sa tak možným poplatkom za oneskorenie vrátenia, pretože nie všetky Biblioboxy sú vyprázdňované každý deň. Na pedagogickej fakulte vyprázdňujú box denne, na ostatných pobočkách sa riadia vopred určeným harmonogramom.

Ten je uverejnený na stránke univerzitnej knižnice v časti služby. Následne zvoľte možnosť Bibliobox.

Titulná fotografia (knižnica UKF): archív ON

Zdieľajte článok

Komentáre: