Práca s ľuďmi s mentálnym postihnutím je namáhavá, no krásna, hovoria autori projektu BIVIO

BIVIO mentálne postihnutí

Ľudia s mentálnym postihnutím majú ťažšie možnosti začleniť sa do bežného života, nájsť si prácu a ich rodiny musia častokrát bojovať s problémami. Vznik Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike bol reakciou na ťažkosti, s ktorými tieto osoby zápasia a momentálne u nás funguje už viac než 40 rokov.

Za toto obdobie sa činnosť združenia profesionalizovala a v dnešnej dobe vykonáva mnoho aktivít. Okrem špecializovaného poradenstva inštitúcia organizuje vzdelávacie aktivity a rekondičné pobyty pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny, vydáva odborné publikácie a pracuje na rúcaní predsudkov voči týmto ľuďom.

Združenie pred dvoma rokmi otvorilo integračný sociálny podnik BIVIO, kde zamestnávajú osoby s mentálnym postihnutím a zároveň pripravujú mladých ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnanie.

Prečítajte si aj: Zakladateľka značky Polin: Maľovanie beriem ako formu terapie

Efektívna komunikácia je dôležitá

Vzdelávanie, ako aj samotné zamestnávanie sa vykonáva priamo v BIVIO. Pri práci s osobami s mentálnym postihnutím je najdôležitejšie odhaliť, ako s nimi efektívne komunikovať. Každý človek je iná osobnosť, niekto dokáže úkony odpozorovať a inému treba detailne jednotlivé činnosti vysvetliť. Väčšinou je potrebné venovať týmto ľuďom viac času a strpenia.

„Veľakrát si myslíme, že niečo nechápu alebo nedokážu, no mnohokrát je to o tom, že im to nikto nevysvetlil, neukázal a nemali možnosť si to vyskúšať. Preto je trpezlivosť dôležitou súčasťou našej práce,” vysvetľujú autori projektu Iveta Mišová a Marián Horanič nástrahy tohto náročného, no pritom krásneho povolania.

Pri práci s osobami s mentálnym postihnutím je dôležitá správna komunikácia. Foto: BIVIO

Hlavným cieľom je poskytovať kvalitu

BIVIO ponúka zákazníkom hotelové i reštauračné služby a práčovňu. Hlavným cieľom zamestnancov podniku je zameriavať sa na kvalitu. „Ako podnik musíme byť konkurencieschopní, preto je potrebné, aby pracovníci odvádzali svoju prácu stopercentne. Popritom, samozrejme, zohľadňujeme ich potreby a obmedzenia,“ hovoria tvorcovia projektu.

Indikátorom spokojnosti sú v prvom rade stáli zákazníci, ktorí využívajú služby podniku dlhodobo a pravidelne. O tom, že sú návštevníci so službami spokojní, sa prevádzkovatelia dozvedajú cez sociálne siete a portály, kde podnik dostáva kladné hodnotenia. Kvalitu podniku ohodnotil ubytovací portál Booking.com známkou 9.1, čo možno považovať za vynikajúce hodnotenie.

Podnik získal na ubytovacom portáli vysoké hodnotenie. Foto: BIVIO

Problémy počas koronakrízy

S príchodom pandémie sa situácia ohľadom počtu zákazníkov značne zmenšila. Počas prvej vlny pandémie bol podnik zatvorený a keď sa v lete začali zákazníci vracať, prišla ďalšia vlna. Keďže sa nemôžu organizovať akcie ako oslavy a konferencie, boli pracovníci nútení zaviezť službu rozvozu jedla, ktorá o niečo zmiernila straty. Kvôli škodám, ktoré podnik počas tohto obdobia utrpel, si museli vziať úver z banky, inak by sa nevyhli prepúšťaniu.

Pracovníci sa neustále snažia hľadať nové produkty, no súčasná situácia nie je jednoduchá: „Z dlhodobého hľadiska je pre nás najväčšou pomocou to, že ľudia budú využívať naše služby. Je to prakticky jediná možnosť, ako integračný sociálny podnik BIVIO udržať a naďalej podporovať ľudí s mentálnym postihnutím v ich snahe o život podobný tomu, ktorý žijú ľudia bez postihnutia.“

V aktuálnej situácii, kedy návštevnosť reštaurácií a hotelov dramaticky klesla, ľudia môžu BIVIO podporiť aj finančne, a to príspevkom na transparentný účet, ktorého IBAN je SK4509000000005165830902.

Titulná fotografia: BIVIO

Zdieľajte článok

Komentáre: