Katedra žurnalistiky zorganizovala DOD v online priestore

Pandémia si vyžiadala množstvo úprav každodenného života. Aj Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre pripravila pre verejnosť DOD formou živého vysielania. Na ňom mali záujemcovia o štúdium možnosť klásť otázky a dozvedieť sa podstatné informácie o štúdiu žurnalistiky.

Deň otvorených dverí predstavuje významnú súčasť propagácie štúdia. Vďaka nemu sa potenciálni budúci študenti dozvedia množstvo zaujímavých informácií o živote na univerzite. Počas pandémie však väčšina podujatí prešla do online sveta. Deň otvorených dverí na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre nebol výnimkou.

Tretie online podujatie

Vedenie katedry a pedagógovia pripravili v spolupráci s Mediálnym centrom FF UKF v poradí tretie online podujatie pre záujemcov o štúdium žurnalistiky. „Nebol to prvý deň otvorených dverí, ktorý bol organizovaný dištančne. Minulý rok sme sa k tomu uchýlili a zopakovali to na jeseň,“ hovorí docentka Jitka Rožňová.

Rožňová popisuje, že väčšina nádejných študentov hľadá informácie o možnostiach štúdia hlavne na internete. „Napriek tomu vieme od niektorých študentov, že práve deň otvorených dverí ich presvedčil pre voľbu štúdia na našej katedre.“

Chýbajúca interaktivita 

Za bežných podmienok je súčasťou DOD aj prehliadka priestorov univerzity a Mediálneho centra. „Z technických príčin to nebolo možné. Máme isté finančné a technické obmedzenia, s ktorými, bohužiaľ, nepohneme,“ vraví Rožňová.

Dodáva, že katedra by v budúcnosti chcela ponechať svoju audiovizuálnu prezentáciu z obdobia pandémie bežne prístupnú pre verejnosť. „Nápady by boli. Druhá vec sú spomínané obmedzenia.“

Marek Štosel a Lucia Kučerová počas živého vysielania DOD. Zdroj: FB Žurnalistika UKF Nitra

Doktorand Marek Štosel, ktorý sa tento rok podieľal na príprave a moderovaní online DOD, hovorí, že by sa mu páčila online prehliadka priestorov, ktorá by bola kedykoľvek verejne dostupná na stránkach katedry, nielen na Facebooku a iba v jeden deň, počas DOD.

„Podľa mňa nie je správne, aby sa univerzity a jednotlivé pracoviská zviditeľňovali takýmto spôsobom. Dištančná forma prezentácie pracoviska by mala slúžiť ako doplnok k prezenčnej výučbe, nie naopak,“ popisuje Štosel.

Väčší záujem o prezenčné DOD

Doktorandka Lucia Kučerová hovorí, že napriek snahám vyučujúcich a ich technickému tímu bol záujem stredoškolákov o online DOD slabší. Dodáva však, že je veľa študentov, ktorí majú záujem o štúdium aj napriek tomu, že sa na podujatí nezúčastnili.

Pozvánka na online DOD katedry žurnalistiky. Zdroj: FB Žurnalistika UKF Nitra

„Keďže pri prezenčnom DOD bol program zaujímavejší a interaktívnejší, aj záujem o deň otvorených dverí bol vyšší,“ popisuje Kučerová. Potvrdzuje to aj Jitka Rožňová: „Vieme to porovnať. Záujem bol oveľa nižší ako pri prezenčnom prevedení DOD.“

Marek Štosel dodáva, že záujem bol síce slabší, no oproti minulým online dňom otvorených dvorí zaznamenali výrazný nárast záujemcov. Dôvodom bolo vysielanie naživo.

Propagácia katedry

Ak by chceli aj študenti zmierniť nepriaznivé dopady prechodu do online sveta, môžu svoju katedru, fakultu a univerzitu propagovať. „Spôsob propagácie určite existuje. Osobný kontakt, rozhovor s kamarátom. Toto vie byť účinné. Zapájanie sa do školských aktivít je možnosť, ako svoju školu propagovať,“ popisuje Rožňová.

Študenti môžu priniesť i vlastné návrhy propagačných projektov. „Pokojne ma môžu osloviť a po konzultácii s vedením môžeme vhodné návrhy aj zrealizovať,“ uzatvára Lucia Kučerová.

Autor: Oliver Remiaš

Titulná fotografia: unsplash.com

Zdieľajte článok

Komentáre: