Miroslava Dobrotková: Pracujem s mladými ľuďmi, lebo vtedy mám pocit, že mám toľko rokov, čo oni

Miroslava Dobrotková je advokátka a na UKF vyučuje okrem dejín žurnalistiky aj predmety, ktoré sa spájajú…

Patrik Herman je novou tvárou katedry žurnalistiky. Čo ho priviedlo na UKF?

Okrem študentov prvákov, ktorí stále spoznávajú vysokoškolský život, je tento akademický rok prvým aj pre viacerých pedagógov…

Som osobnosť!

Mladí, iniciatívni, ambiciózni. Tieto slová vystihujú skupinu aktívnych študentov žurnalistiky na UKF v Nitre, ktorí stoja  za…

Pavol Rajtar: „Hokej je moja celoživotná láska“

V dotyku s médiami. Tak sa volá cyklus workshopov, v ktorom katedra žurnalistiky pravidelne sprostredkúva stretnutie študentov so zástupcami médií…