Štúdium z pohľadu externistky: Externá výučba ponúka možnosť skĺbiť univerzitné vedomosti s praxou alebo so zamestnaním

Rozhodnutie o nástupe na vysokú školu nie je vždy jednoduché. Okrem výberu vhodného odboru, o ktorý má budúci študent záujem, je dôležité vedieť, akou formou chce študovať. Výhody a nevýhody diaľkovej formy štúdia popísala externistka Martina, ktorá je zároveň zamestnankyňou v zahraničnej firme.  

Podľa Martiny je externé štúdium vhodné pre zamestnaných ľudí, ktorí si chcú rozšíriť vzdelanie alebo pre mamičky na materskej dovolenke. Výučba v takejto forme prebieha zvyčajne v piatok a sobotu. Titul, ktorý študent získa, má rovnakú úroveň ako titul denného štúdia.

Skĺbenie univerzitných vedomostí s praxou

Martina sa pre externé štúdium rozhodla jednoducho. „Rozhodovanie mi uľahčili poznatky, ktoré sa dajú využiť v praxi a sú pracovné pozície na vyšších úrovniach, kde je titul jednou z podmienok pri uchádzaní sa o prácu,“ opisuje.

Dodáva, že najdôležitejším aspektom bola práve možnosť skombinovať prácu so štúdiom, ak študent pracuje na plný úväzok, čo pri dennej forme štúdia nie je možné.

Externé štúdium je vhodné pre zamestnaných ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať popri práci. Fotografia: unsplash.com

Počas štúdia sa dá oprieť práve o praktické vedomosti zo zamestnania, čo môže pomôcť aj pri príprave na skúšky. Závisí to však aj od toho, či študent študuje odbor, v ktorom je aj zamestnaný.

„Z môjho pohľadu je veľkou výhodou pri externom štúdiu to, že ak študujete to, v čom ste zamestnaný, dajú sa niektoré tematické celky štúdia ľahšie zvládnuť,“ opisuje Martina.

Štúdium vyžaduje toleranciu od zamestnávateľa

Ak sa človek, ktorý je zamestnaný na plný úväzok, rozhodne študovať na vysokej škole, v mnohých prípadoch je potrebná istá dávka tolerancie od zamestnávateľa. Aj keď Martinin zamestnávateľ od nej nevyžadoval titul, mala od neho podporu.

Prečítajte si aj: Projekt Trendy práce zverejnil výsledky výskumu. Takmer polovica absolventov vysokých škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali

„Je tu aj časová náročnosť, kde je dôležité skĺbiť prácu a štúdium. Napríklad ako si napasovať pracovné zmeny a prednášky na univerzite, prípadne kto sa postará o dieťa, keď je rodič zamestnaný školou. Vyučovanie prebieha aj cez sviatky, takže bolo nutné pokryť absenciu v práci. Samotné skúšky prebiehali cez pracovný týždeň, kde je tiež nutné zobrať si deň dovolenky. Popravde, väčšina mojej dovolenky padla na úkor štúdia, ale toto neľutujem,“ vysvetľuje.

Zlepšenie externého štúdia

„Odkedy vypukla pandémia, denné aj externé štúdium sa presunulo do online formy, čo dovtedy bolo nevídané. Je dosť možné, že štúdium si aj po pandémii zachová niektoré prvky z dištančnej výučby a bude používaná kombinovaná forma, čo by malo isté výhody, ale nezáleží to od študentov,“ konštatuje Martina.

Ako sa hovorí, všetko sa dá istým spôsobom vylepšiť. To sa týka aj diaľkovej výučby. Podľa Martiny by sa externé štúdium mohlo zlepšiť tým, že by študenti mali k dispozícii skriptá k predmetom či viac praktických príkladov, o ktoré by sa dalo oprieť aj teoretickými poznatkami.

Poplatky a obmedzený výber odborov

Okrem časovej náročnosti a skĺbenia pracovných povinností so študentskými treba brať na vedomie, že je externé štúdium spoplatnené od prvého roka štúdia. Momentálne sumy školného externého štúdia sa na UKF v Nitre pohybujú od 500 eur vyššie za jeden ročník štúdia. Konkrétna suma závisí aj od typu odboru a ročníka štúdia.

Pri externom štúdiu treba počítať s obmedzenejším výberom študijných programov. Fotografia: unsplash.com

Pri externom štúdiu treba počítať aj s obmedzenejším výberom študijných odborov. Väčšina univerzít má menšiu ponuku externých študijných programov, v porovnaní s prezenčnými. V tomto prípade sa môže stať, že odbor, ktorý by chcel uchádzač študovať, univerzita ponúka len v internej forme.

Študent sa preto musí rozhodnúť pre iný alebo podobný program, ktorý nemusí byť v súlade s tým, čo chcel študovať alebo od toho, aké vzdelanie od neho vyžaduje jeho zamestnávateľ. Samozrejme, všetko závisí od univerzity.

Autor: Sophia Baranovičová, upravila Nikola Michalková

Titulná fotografia: usnplash.com

Zdieľajte článok

Komentáre: