Študent Marko: Aktívne sa snažíme mladým ľuďom ukázať dôležitosť EÚ volieb a darí sa nám to

Vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú každých päť rokov, si obyvatelia všetkých členských štátov volia svojich zástupcov. Tí počas svojho päťročného pôsobenia v európskom kresle zastávajú názory občanov, zaoberajú sa novými návrhmi zákonov, kontrolujú fungovanie EÚ a rozhodujú o jej rozpočte.

Pri posledných eurovoľbách v roku 2019 nepresiahla účasť voličov na Slovensku ani 23%. V snahe vzbudiť u mladých ľudí záujem zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu vznikol projekt s názvom „Changemakers for European Democracy.“  Hlavnými cieľmi projektu je podporovať generácie, aby boli súčasťou demokratického života, šíriť vedomosti o fungovaní európskych inštitúcií, využívať digitálne technológie v procesoch aktívneho občianstva pomocou together.eu a tiež aj posilniť združenia venujúce sa podpore aktívneho občianstva v spoločnosti.

Členom „Changemakers for European Democracy“ je aj študent žurnalistiky Marko Záhradník. „Počas konca letných prázdnin som si spontánne otvoril môj študentský mail, čo cez prázdniny vôbec nerobím, a zistil som, že mi napísala pani doktorka Cillingová, či by som sa nechcel zapojiť do tohto dobrovoľníckeho projektu,“ povedal. V Nitre tento projekt zastrešuje občianske združenie SIEDAS, pracujúce najmä s mladými ľuďmi. Jedným z hlavných cieľov organizácie je priniesť do spoločnosti väčší záujem o politické dianie, demokraciu a občianstvo v EÚ. Zároveň sa snažia o podporu myšlienok vedúcich „generáciu Z“ k aktívnemu zapájaniu sa do spoločenského života. „Celkovo rád pomáham ľuďom a podporujem solidaritu. Verím, že na svete je veľa zla a málo dobra a my ako ľudia a občania by sme si mali navzájom pomáhať a držať pohromade,“ odpovedal Marko na otázku, čo ho vedie k tomu, aby venoval svoj voľný čas dobrovoľníctvu.

Edukačné aktivity Changmakers na školách
Foto: občianske združenie SIEDAS

Kto changemakers sú a aké majú úlohy

„Changemakers“ v rámci tohto projektu zastávajú rôzne pozície. Ich úlohou je vzdelávať mladých ľudí na školách či rozprávať sa s kandidátmi do európskeho parlamentu. Sú tiež súčasťou tlačových kampaní, uverejňujú články a komunikujú s verejnosťou. Marko, člen dobrovoľníckeho tímu v Nitre, píše články o projektoch a aktivitách, ktorých sa v rámci občianskeho združenia zúčastňuje spolu s ostatnými dobrovoľníkmi. V rozhovore uviedol, že mnoho rozličných aktivít ich ešte pred samotnými voľbami čaká. „Aké aktivity to budú, sa nechajte prekvapiť,“ doplnil. Projekt „Changemakers for European Democracy“ je podporovaný a financovaný priamo Európskym parlamentom. Vznikol v marci minulého roka a jeho trvanie je do júna aktuálneho roka. „Na začiatku projektu sme robili pre mladých ľudí edukačné aktivity. Počas nich sme pozorovali, že mladí majú základné informácie o Európskej únii. Veríme, že aj vďaka našim aktivitám sa priučili hlbším znalostiam o tom, ako jednotlivé inštitúcie fungujú a aký majú prínos do spoločenského života,“ dodal Marko.

Dôležitosť demokratického práva voliť

Mladí sa čoraz viac snažia dostávať do obrazu spoločenského diania, pretože vedia, že sa ich to dotýka. Všímajú si výhody prameniace z členstva Slovenska v EÚ. Uvedomujú si dôležitosť demokratického práva voliť si zástupcov, a to nie len v Bruseli. To si môžeme všimnúť aj pri percentuálnom výsledku účasti mladých ľudí pri predčasných voľbách do slovenského parlamentu, ktorý sa zvýšil takmer o 16%. Z prieskumov agentúry Focus tak vyplýva, že záujem mladých rozhodovať o svojej budúcnosti bol pri parlamentných voľbách na úrovni 78%. Na diskusiách, ktorých sa Marko v rámci prednášok zúčastnil, zhodnotil, že vzťah mladých k voľbám sa zintenzívnil. Mnohí z nich si uvedomujú, aké dôležité je byť aktívnou súčasťou volieb.

Voliť do európskeho parlamentu je rovnako dôležité, ako voliť na miestnej alebo celoštátnej úrovni. Je to príležitosť, vďaka ktorej ľudia spoločne rozhodujú o vyvíjaní sa Európskej únie a aktívnou účasťou prispievajú k lepšej budúcnosti. Toto je hnacím motorom projektu „Changemakers for European Democracy.“ „Pôvodná myšlienka projektu svoj cieľ naplnila všetkými aktivitami, ktoré ako changemakers robíme. Aktívne sa snažíme mladým ľuďom ukázať dôležitosť volieb a darí sa nám to,“ hodnotí Marko cieľ prvotnej projektovej myšlienky. Za jeden z dôvodov, prečo si myslí, že sa im cieľ darí plniť, je aj snaha, duch a angažovanosť, ktorou disponujú.

Simulácia zasadnutia Európskeho parlamentu
Foto: občianske združenie SIEDAS

Markov odkaz mladým

Čo by Marko ako mladý človek a dobrovoľník odkázal svojim rovesníkom? „Predstavte si, že sa vás budú deti v budúcnosti pýtať: Čo ste robili, keď boli voľby a riešila sa budúcnosť krajiny a sveta? A vy im budete musieť odpovedať, že ste boli doma a pozerali televíziu. Prosím, zaujímajte sa o politiku, buďte aktívni, pokiaľ vám to umožňuje voľný čas. Pocit, že ste odvolili, je neopísateľný. Je to to, čo môžeme ako občania v demokracii spraviť pre lepšiu budúcnosť, tak to nepremárnime.“ Môžeme tak všetci spraviť tento rok pri voľbách do europarlament, ktoré sa konajú v termíne od 6. – 9. júna (na Slovensku 8. júna).  

Titulná fotografia: občianske združenie SIEDAS

Zdieľajte článok

Komentáre: