nConnect 2024


nConnect je technologická konferencia, kde ľudia z praxe odovzdávajú svoje myšlienky. Nie je len pre študentov, ale aj verejnosť. Nadväzuje dlhoročnú tradíciu formátu „IT v praxi“.

V priestoroch Študentského centra Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 14.3. uskutočnil prvý ročník nCONNECT-u. Tento rok bolo desať prednášajúcich, ktorí prednášali na tému vývoj softvéru alebo AI&Data. Cieľom bolo priblížiť zaužívané a nové technológie, ktoré dané spoločnosti využívajú alebo vyvíjajú. Samotný nConnect podporovali aj ľudia z katedry informatiky, ako Martin Drlík(prodekan na FPVaI UKF a docent na katedre informatiky), Dávid Držík(doktorant na katedre informatiky UKF), ale aj ľudia z praxe, ako Richard Krupička(head of recruitment v synculario) a Dávid Frťala(senior full stack engineer).

Organizácia

Hlavným organizátorom tohto podujatia bola katedra informatiky, najviac sa na organizácií podujali pán Dominik Halvoník a pán Jaroslav Reichel. Títo páni zabezpečili všetkých sponzorov medzi ktorých patrí GymBeam, PowerPlayStudio, FPVaI a Catering Service. Vďaka týmto ľuďom a sponzorom boli zabezpečené priestory, jedlo a pitie počas celej doby akcie.

Zahájenie a priebeh nConnectu

Už od pol ôsmej mohli prichádzať účastníci. Po krátkej registrácií prišlo zahájenie nConnectu, na ktorom sa zúčastnil aj dekan FPVaI pán František Petrovič. Nasledoval stručný príhovor pána dekana Petroviča, v ktorom spomenul, že je rád,že niečo takéto sa organizuje na FPVaI. Ďalej spomenul, že tu máme rozprávačov nie len z celého Slovenska, ale aj z Českej republiky.

Foto:Jan Francisti

A mohlo sa začať s jednotlivými prednáškami, tak ako som už spomínal do kopy bolo desať prednášok, ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií, a to vývoj softvéru alebo AI&Data. V každej kategorií bolo päť prednášajúcich a taktiež každá kategória mala svojho hlavného prednášajúceho, pre AI&Data to bol Dalibor Cicman, zakladateľ a CEO GymBeam-u, a pre vývoj softvéru to bol Peter Pšenák, technický riaditeľ spoločnosti PowerPlayStudio. Tak ako každá kategória mala svojich hlavných prednášajúcich, tak mala aj svojich moderátorov. Kategóriu AI&Data moderoval pán Jarovslav Reichel a kategóriu vývoj softvéru moderoval pán Domonik Halvoník.

Foto: Jan Francisti

Ďalšími prednášajúcimi v kategórií AI&Data boli Lukáš Kozelík z Muzikeru, Jan Garček z IBM, Vojta Tůma z Kebooli a Matúš Danóczi z Muehlbaueru. V kategórií vývoj softvéru boli ďalší prednášajúci Patrik Malý z Uniqa GSC Slovensko, Tomáš Macháň z IBM, Peter Urban z Dedoles a Milan Moravčík z Edix. Po každej jednej prednáške mali poslucháči možnosť sa pýtať otázky jednotlivých prednášajúcich.
Na záver patrí úprimné poďakovanie všetkých sponzorom, organizátorom a hlavne prednášajúcim že boli ochotní prísť a porozprávať nám o tom, čo je vo svete technológií nové, a na čom všetkom sa pracuje. A presne o tomto je nConnect, o predávaní znalostí a rozširovaní si obzorov.

Titulná fotografia: Jan Francisti

Zdieľajte článok

Komentáre: