Eskalátor na UKF?

Lovíte v pamäti, kde ho možno nájsť? Nuž, márna snaha. A aj keď pohyblivé schody by sme v budovách…