Budúcnosť EÚ je vo vzdelávaní

Autor: Tatiana Kobidová Téma Budúcnosti EÚ je blízka hlavne mladým ľuďom a bola aj témou prednášky pre…

Prednáška o masovom vyhynutí: Ako mať odvahu nájsť nádej

András Cséfalvay svojou prednáškou v Nitrianskej galérii o digitálnom umení v hernom prostredí uzavrel cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení…

Príliš dlhá prednáška či prestávka? Skráťte si čas s týmito hernými aplikáciami

Pozná to takmer každý študent. Nekonečne dlhá prednáška alebo ešte dlhšie okno, keď sa čas vlečie…

Násilie na ženách – vec verejná, nie súkromná

V priebehu letného semestra naša univerzita hostila prednášku na ešte vždy živú a aktuálnu tému, akou je násilie…