Príliš dlhá prednáška či prestávka? Skráťte si čas s týmito hernými aplikáciami

Pozná to takmer každý študent. Nekonečne dlhá prednáška alebo ešte dlhšie okno, keď sa čas vlečie…

Násilie na ženách – vec verejná, nie súkromná

V priebehu letného semestra naša univerzita hostila prednášku na ešte vždy živú a aktuálnu tému, akou je násilie…