Kuriózna absolventka

Nepríjemnú byrokratickú skúsenosť má za sebou absolvent(ka) súkromnej Bratislavskej vysokej školy práva. Táto osoba štúdium dokončila…

UKF otvorila brány

Tradičný Deň otvorených dverí našej univerzity, ktorý sa tento rok konal 18. februára, si nenechalo ujsť…

Školné neškolné

Večný problém vysokého školstva – poplatky za štúdium – zapríčiňujú čoraz viac škandálov okolo vysokých škôl.…

Príliš utajený protest

Jeden z najväčších študentských protestov za posledné desaťročie. To sa hovorí o akcii, ktorú zorganizovali vysokoškoláci v októbri 2009…

LESia trikrát inak

Rozprávka o LESii od autorky a zároveň i režisérky Denisy Mateašikovej mala premiéru 16. decembra 2009 v Univerzitnom tvorivom…

Európa v laviciach

Úspešný projekt, ktorý bol odprezentovaný už v 12 krajinách Európy Europe@myDesk sa koncom januára uskutočnil aj na…